„Když jsem měl jednání s ministrem dopravy, bylo mi řečeno, že momentální vedení nepovažuje tuto silnici za prioritní, že mají jiné silnice,“ sdělil senátor a náměstek hejtmana Středočeského kraje Marcel Chládek. Ten upozornil i na to, že z druhé strany, tedy mezi Chebem a Karlovými Vary, je zmíněná silnice téměř hotova.

Proto inicioval Chládek schůzku měst a obcí a také zástupců tří krajů, kterých se R6 týká – tedy Středočeského, Ústeckého a Západočeského kraje. Cílem je podle Chládka vyvinout tlak na vedení, aby byla vybudována část rychlostní komunikace R6 alespoň ke křižovatce na Lišany a Krupou. Odtud by měl také v budoucnu vést přivaděč do Rakovníka.

Obchvat pro město

V případě, že by se podařilo vyjednat vybudování dalšího úseku R6, mohlo by město Rakovník začít řešit budování obchvatu města a také přivaděče.

„Pokud by byla tato záležitost v brzké době vyřešena, fungovalo by to tak, že zároveň s výstavbou R6 by se začal budovat přivaděč, neboť je zde jeden napojovací úsek, který se musí dělat současně,“ upozornil na jednu z možností Chládek.

Ten především varuje před hrozbou, že kromě Rakovníka touží po obchvatu další města a ta jakékoliv zaváhání v podání žádosti do ROPu (regionální operační program) jistě uvítají. A balík peněz není nevyčerpatelný. „Jsem členem regionální rady ROP a vím, že na tyto stavby zbývá ještě 1,5 miliardy korun,“ řekl Chládek.

Jen pro srovnání: vybudování obchvatu Rakovníka s přivaděčem je vyčísleno na částku okolo 800 milionů korun.

Rakovník trápí stále nevyřešené majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků, na kterých by měla objízdná trasa vzniknout. Marcel Chládek tak radnici vyzval k urychlení procesu a zároveň k urychlení změny územního plánu. Podle něj šance na získání peněz tu ještě je. „Pokud se stihneme přihlásit, jsou naše šance velice slušné,“ řekl Chládek. Avšak na zbytečné průtahy není čas, každý měsíc jsou šance nižší,“ upozornil senátor.

Starosta města Rakovník Zdeněk Nejdl připomněl, že v současné době se vyskytl problém s některými vlastníky pozemků. „Někteří majitelé s nabídkou, kterou schválilo zastupitelstvo, nesouhlasí,“ konstatoval. Podle něj město nyní zvažuje možnost, že by radnice vyjednáváním pověřila firmu, stejně jako to dělá Středočeský kraj. „Nejsem si jistý, zda by to bylo úspěšné. Většinou se to dělá v době, kdy ještě není znám veřejný záměr, protože řada vlastníků poté začne spekulovat,“ reagoval Chládek.

Tajemnice MěÚ Rakovník Eliška Holková Chládkovi slíbila, že úřad bude postupovat, jak nejrychleji to půjde.