Za všechny situaci shrnul Jiří Petráček, starosta Řevničova: „Přes veškerou snahu zúčastněných se domníváme, že výsledky nejsou odpovídající vynaloženému úsilí. Přestože je R6 zahrnuta mezi vládní priority, dostává podle nám dostupných informací „zelenou" R7. Obrátili jsme se proto na prezidenta republiky s naším otevřeným dopisem." Karlovarka protíná a rozděluje obce a obtěžuje všechny, kteří tu bydlí nebo jen projíždí. Po letech úsilí starostů obcí na trase karlovarky i poctivé práce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karlovy Vary se podle jejich mínění o výstavbě rychlostní silnice stále jen mluví. Starostové nepociťují podporu vládní koalice.

Dopis vznikl na základě cesty prezidenta Miloše Zemana do Karlových Varů. Vyjádřil se ve smyslu, že už do města nepojede dříve, dokud nebude hotová R6. Dopis dostali kromě prezidenta hejtmani Středočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Zatím odpověděl pouze hejtman Karlovarského kraje Martin Havel, že bude dál podporovat výstavbu R6.

Výstavbu rychlostní silnice komplikuje čtvrtý systém výkupu pozemků během dvou let. Změnil se jen půl roku od toho, kdy vstoupil v platnost nový zákon. Dosud mohlo ŘSD nabízet osminásobek odhadní ceny, výjimka umožňovala až šestinásobek. Tuto směrnici zrušil Dan Ťok, ministr dopravy. Platit by měl zákon, kde je uveden pouze šestnáctinásobek jako strop. Neznamená to však, že všichni dostanou šestnáctinásobek. Ministr chce v budoucnu sazbu ještě snížit.

Starostové na karlovarce požadují zachovat jednotnou a dosud uplatňovanou sazbu pro pozemky pod budoucí R6.
„Jakýkoliv pohyb ceny, ať už nahoru nebo dolů, by znamenal zastavení stavby," mínil Petráček. Nové komplikace kolem R6 starosty dotčených obcí rozhodně neodradily a pokračují v práci.

„Po několikaletém úsilí to rozhodně nechceme vzdát. Výstavba R6 je jednou mezi prioritami vlády. Pokud to nepůjde jinak, vyvoláme další jednání a budeme hledat cestu jak dál, aby se práce na R6 nezastavila," zkonstatoval starosta Řevničova Jiří Petráček. Nyní starostové stále vyvíjí tlak na ŘSD Karlovy Vary, aby ještě letos bylo schváleno stavební povolení k výstavbě silnice. Na poslední schůzce v Řevničově přislíbil ředitel ŘSD Karlovy Vary Lukáš Hnízdil, že do konce června bude podána žádost o stavební povolení.

Impulz k přípravě výstavby rychlostní silnice R6 dala před třemi lety nabídka státních pozemků z katastrů obcí kolem karlovarky k prodeji. Tehdejší ministr zemědělství Petr Bendl na základě dopisu od starostů prodej zastavil. Starostové kolem karlovarky napříč kraji se spojili a chtějí získat stavební povolení na celou trasu.

Stavba rychlostní silnice R6 v úseku Nové Strašecí – Karlovy Vary v celkové délce 82 km je rozdělena celkem do 12 staveb. Ve Středočeském kraji na pět: Nové Strašecí – Řevničov, obchvat Řevničova. Součástí této stavby je i obchvat obce Krušovice, Krupá – přeložka, Hořesedly – přeložka a Hořovičky – obchvat.
Stavba Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov – obchvat má začít v roce 2016. Obchvat Lubence, první etapa, v roce 2017. Ve Středočeském kraji je naposledy plánováno zahájení staveb Hořesedly (r. 2021), Hořovičky (r. 2023). S dokončením celé stavby se počítá v roce 2030.

Bez okolků!

Vážený pane prezidente, dovolujeme si Vás oslovit tímto otevřeným dopisem, ve kterém bychom Vás rádi seznámili s naším náhledem na přípravu výstavby rychlostní komunikace R6, Praha – Karlovy Vary. Za léta tlachů a vymývaní mozků ze strany státních institucí, kde se o stavbách nových silnic hodně hovoří a málo pracuje, jsme neustále v situaci velkého očekávání. Jen ke škodě nás všech se nejedná o čekání na Velký třesk, ale na zázrak.

Po létech úsilí nás starostů na trase současné staré karlovarky, která protíná, rozděluje a terorizuje nás všechny, kteří zde žijí, pracují nebo jen našimi obcemi projíždějí, se stále jen o stavbě hovoří. Přestože se výstavba R6 stala vládní prioritou a naše snažení spolu s poctivou prací Správy ŘSD ČR Karlovy Vary je hybnou pákou, nepociťujeme žádnou podporu ze strany vládní koalice. Spolu s ŘSD ČR Karlovy Vary se již několik let snažíme o vydání stavebního povolení alespoň na část stavby výše uvedené silnice. Vyvíjíme iniciativu, jednáme na úrovni místních samospráv, na úrovni územních a krajských vedení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státním pozemkovým úřadem a dalšími institucemi. Společně s nimi hledáme cestu, navrhujeme řešení, jak dál, a vždy se naše snažení zastaví nebo (a to častěji) vrátí zpět na pomyslný začátek. Vždy se najde nějaká nepřekonatelná systémová chyba a to vždy, když se přiblížíme k ministerstvům této republiky.

Za krátké působení nového ministra dopravy pana Ťoka nepadla z jeho úst jedna jediná zmínka o této páteřní komunikaci, byť je zakotvena v programovém prohlášení vlády. Obáváme se, že přístup ministerstva dopravy k přípravě výstavby rychlostní komunikace R6, která má spojovat hlavní město s Karlovými Vary, je na samém okraji zájmu samotného ministerstva. S napětím sledujeme změny ve vedení této instituce, které rozhodně žádné z připravovaných staveb v ČR neprospívá.
Každá vládní delegace, která navštívila Karlovarský kraj, podporovala nutnost výstavby této spojnice. Ke škodě všech jen na ten malý okamžik, kdy se návštěva odehrávala a vždy následovalo: „Sliby-chyby" a jede se dál ve starých vyjetých kolejích. Vždyť to samé se slibuje napříč celou naší republikou a přitom stačí jen málo: naslouchat. Například – napříč republikou se volá po směnách pozemků. Proces, který by urychlil výstavby silnic a dálnic, se zatím nepodařilo nastartovat.

Vážený pane prezidente, závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za Vaše vyjádření při nedávné návštěvě Karlovarského kraje, že za současného spojení Prahy s Karlovými Vary je to pravděpodobně poslední návštěva hlavy státu v tomto kraji. Bereme to jako přímou podporu našeho snažení, která nám dodala sílu a odvahu jít dál.

S úctou starostové na trase Praha – Karlovy Vary:
Jiří Petráček, starosta obce Řevničov Jiří Klátil, starosta obce Krupá, Jiří Chaloupecký, starosta obce Lubenec, Jiřina Milerová, starostka obce Hořesedly, Jitka Dondová, starostka obce Petrohrad, Václav Beneš, starosta obce Blatno, Ivan Fides, starosta obce Hořovičky.