Velkou radost z nového diagnostického CT přístroje Somation Emotion 16 Siemens mají lékaři rakovnické nemocnice. ve vysoké kvalitě zobrazení vidí lékaři na monitoru počítače orgány pacientů trojrozměrně což umožní přesněji odhalit problémy nemocných.
„Pro pacienty je nejdůležitějším faktem to, že oproti staršímu zařízení snižuje radiační zátěž, je rychlejší a celková doba jednotlivých vyšetření se tak zkracuje,“ uvedl hlavní přednosti nového přístroje lékař radiodiagnostického oddělení rakovnické nemocnice Viktor Fuchs.
Jeho moderní technologie umožňuje podávat podstatně menší kontrastní látky pacientovi a přitom získat kvalitnější data z vyšetření nežli na předchozím přístroji. „Ne každý totiž kontrastní látku snáší dobře. její podávání může být doprovázeno žaludeční nevolností, či nepříjemným pocitem tepla,“ dodal Viktor Fuchs. Za nový Somatom Emotion 16 Siemens zaplatila nemocnice 11,5 milionu korun.
Provoz přístroje byl oficiálně zahájen za účasti vedení a zástupců majitele nemocnice, lékařů, sester, zástupců radnice, zdravotních pojišťoven a hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla.
Ředitel
„Naše firma Privamed Healthia přišla do Rakovníka v červnu loňského roku. Za dobu našeho působení zde se nám povedli dvě základní věci a to je, že se nám ve výběrových řízeních podařilo obhájit všechny ambulance a víceméně také všechna lůžková zařízení. Jediný problém s dětským oddělením, ale již jsem to konzultoval s vícero pojišťovnami a myslím, že nějaký soulad nakonec nalezneme,“ uvedl mimo jiné ředitel nemocnice Jaromír Bureš s tím, že se částečně také povedla v nemocnici stabilizovat otázka personální. Od 1. ledna se firma dokonce rozhodla navýšit mzdy na úroveň státních tabulek. „Což pro firmu znamená vydat za rok o pět a půl milionu korun do mezd více nežli v roce minulém,“ zdůraznil Jaromír Bureš.
Hejtman
Hejtman Petr Bendl uvedl, že setkání v Rakovníku je pro něho velkým zadostiučením. „Po všech těch soubojích, které jsme vedli na všech možných úrovních a podezírání, že Bendl bude tunelovat nemocnice,“ konstatoval Petr Bendl.
Dále uvedl, že je přesvědčen na rakovnický region před sebou budoucnost má. „K tomu doufám přispěje i otevření dálnice na Prahu R6 a v příštím roce by se region časově ještě více přiblížil k Praze a lidé zde tak budou mít o důvod více zde zůstat bydlet a zakládat rodiny a využít služby, kterou poskytuje rakovnická nemocnice,“ uvedl Petr Bendl a dodal ještě na adresu nemocnice: “Vím, že starostí máte obrovskou spoustu, ale věřte mi, že je výhoda, když vám tady do toho nemůže nikdo z politiků mluvit.“
Slíbil, že kraj bude i nadále situaci v rakovnické nemocnici sledovat a nenechá ji v případě nouze na holičkách. „Když bychom náhodou měli pocit, že ji někdo nespravedlivě ubližuje jakkoli už nejsme jejím zřizovatelem,“ také zdůraznil Petr Bendl a poděkoval majitelům firmy za to, že dodržují to co ve výběrovém řízení slíbili a radnici za vstřícný přístup k nemocnici.