Městský soud v Praze zrušil svým rozsudkem ze dne 15. ledna 2008 rozhodnutí Krajského soudu z roku 2006 ve věci kauzy Veřejné prostranství – parkoviště a jednoznačně se tak ztotožnil s předchozím návrhem rakovnického podnikatele Lubomíra Lipperta. Potvrdil, že jím provozované parkoviště pro osobní automobily není veřejným prostranstvím a poplatky z něj vybírané městem Rakovníkem byly nezákonné. Soudní pře však nebyla vedena na úrovni Lubomír Lippert a město Rakovník, ale na úrovni Lubomír Lippert – Krajský úřad Středočeského kraje, a tedy kraj je povinen nejen respektovat výrok soudu, ale i uhradit náklady řízení. Město Rakovník pak v kauze stojí v roli správce v přenesené působnosti kraje a jako takové by mělo v konečném důsledku vrátit poplatníkovi nezákonně vybranou částku. O její výši se zatím může jen spekulovat, neboť do ní s největší pravděpodobností kromě přímých částek za poplatky přibudou i další podružné způsobené finanční škody. Kraj podle dostupných informací nepodal proti rozsudku tzv. kasační stížnost, jejíž termín možného podání vypršel v pátek.
„Hlavním iniciátorem vzniku kauzy je pan starosta Nejdl, a proto ho tímto vyzývám, aby vzniklou škodu uhradil ze svého, neboť bych byl velmi nerad, kdyby vzniklou škodu museli nakonec uhradit daňoví poplatníci. Věřím, že tímto soudním rozhodnutím bude kauza Parkoviště uzavřena,“ řekl mimo jiné ve svém prohlášení Lubomír Lippert. Celé nezkrácené prohlášení najdete níže.
Celá kauza podle Lubomíra Lipperta odstartovala v roce 2003 ve chvíli, kdy odmítl starostův návrh na to, aby jeho parkoviště spravovala organizace Údržba městských komunikací, kterou město vlastní. Poté přišly ze strany města různé odvetné akce – prohlášení parkoviště za veřejné prostranství, výměra poplatků za reklamu, přes 1100 dní trvající řízení o stavebním povolení areál oplotit, půlroční uzavření parkoviště a z něj plynoucí ekonomické problémy zde podnikajících subjektů, nařčení ze šikany a v neposlední řadě pak úmyslné průtahy a překážky v plánovaných směnách pozemků mezi městem Rakovníkem a Lubomírem Lippertem pro budoucí silniční obchvat.
Zda rozsudek celé čtyři roky trvající spory ukončí, se teprve ukáže. Zajímavé ale bude i to, zda se rozsudek nestane precedentem v podobných záležitostech i v jiných místech.
Rakovnický starosta Nejdl se k záležitosti zatím nebude vyjadřovat, protože je v těchto dnech mimo radnici. Hodlá také počkat na reakci krajského úřadu, který před dvěma roky správnost kroků rakovnické radnice potvrdil právě tímto zrušeným rozhodnutím.

Plný text prohlášení JUDr. Lubomíra Lipperta:

Rozsudkem Městského soudu v Praze (sp.zn. 10Ca 97/2006-101) ze dne 15. ledna 2008, v kauze: veřejné prostranství – parkoviště, bylo zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 14. března 2006. Tento rozsudek zcela jednoznačně potvrdil mé tvrzení, že parkoviště Na Váze, které provozuji, není veřejným prostranstvím, poplatek byl vybírán protizákonně, a jednalo se o protiústavní zásah do soukromého vlastnictví. Krajský úřad Středočeského kraje je povinen respektovat rozhodnutí soudu, neboť je v dalším řízení vázán právním názorem Městského soudu a také musí uhradit náklady řízení.
Hlavním iniciátorem vzniku kauzy „PARKOVIŠTĚ“ je pan starosta, a proto ho tímto vyzývám, aby vzniklou škodu uhradil ze svého, neboť bych byl velmi nerad, kdyby vzniklou škodu museli nakonec hradit daňoví poplatníci. Věřím, že tímto soudním rozhodnutím bude kauza „PARKOVIŠTĚ“ uzavřena, a že se již nebudu muset zabývat otázkou, kdo jako první účelově určil mnou provozované parkoviště za veřejné prostranství, kdo přímo ovlivňoval státní správu slovy: „udělejte všechno proto, abyste Lippertovi oplocení parkoviště nepovolili“, a kdo nařídil přeměřit umístění ochranného zábradlí s reklamami.
Využívám této příležitosti, abych touto cestou vyjádřil poděkování mé rodině, která mi při řešení této kauzy velmi pomáhala, a také bych chtěl poděkovat všem přátelům a občanům, kteří mi vyjadřovali písemnou či ústní podporu.
Zejména bych chtěl poděkovat za moudré rozhodnutí zastupitelům, kteří nečekali na výsledek soudního jednání a již v roce 2006 vyřadili parkoviště ze seznamu veřejného prostranství. Jmenovitě se jedná o zastupitele: Bendlová, Konopásek, Kubínek, RSDr. Kvasnička, MUDr. Ludačka, Ing. Lukeš, Mgr. Mička, Ing. Rouček, Růžička, Soukup, Ing. Volf, Zoubek.
Kdyby totiž převážil názor zastupitelů: Laňka, Ing. Nejdl, PaedDr. Štýbr, Švácha, bylo by parkoviště Na Váze do doby rozhodnutí soudu uzavřeno, a s ohledem na dlouhodobé přerušení provozu by již nebylo parkoviště znovu zprovozněno, v centru města by byla jen opuštěná panelová plocha, mezi panely by rostla lebeda a způsobené škody by byly daleko větší.
⋌JUDr. Lubomír Lippert