Ten navrhl, aby město vyslovilo nesouhlas s placením poplatků u lékaře, které chce za občany v krajských nemocnicích hradit nové vedení Středočeského kraje.

S návrhem souhlasilo všech sedm přítomných radních, a tak byl jako výstup z jednání pořízen tento zápis:
Rada města souhlasí s textem dopisu pro Zastupitelstvo Středočeského kraje, který přednesl p. Volf ve znění: Rada města Rakovníka zásadně nesouhlasí s Vaším rozhodnutím použít 80 mil. Kč z rozpočtu kraje na úhradu poplatku v krajských nemocnicích. Tímto rozhodnutím došlo k diskriminaci obyvatel měst a obcí, kde nejsou krajské nemocnice.

Ze zápisu samotného je jasné, jaké obavy se rakovnickým radním honí v hlavách. Ty nemocnice, kterých se kraj před časem za nejrůznějších podmínek zbavil, a tedy i ta rakovnická, by byly pro občany nadále zpoplatněny, zatímco ty, které neprodal, by byly bezplatné. Důsledky takových rozdílů si asi každý dokáže snadno odhadnout sám.