Starosta obce Jiří Pešek upozornil, že v letní sezóně se sem sjížděli lidé za koupáním z širokého dalekého okolí. Třeba až z Krupé.

V tuto chvíli ale nemá obec na opětovné zvelebení „koupaliště" dostatek finančních prostředků. „Letos se k tomu už asi nedostaneme. Trvalo rok, nežli nám byly zpracovány potřebné dokumenty k tomu, abychom mohli zažádat o nakládání s povrchovými vodami. Povolení jsme pak už dostali rychle, ale ke konci roku," popsal Jiří Pešek Na posledním zasedání obce zde byla schválena územní působnost Místní akční skupiny Rakovník (MAS), a to až do roku 2020. „Ti nám poskytnou pomoc při žádostech o dotace. Takže věříme, že se nám podaří přes ně získat peníze na opravu naší víceúčelové vodní nádrže. Nemáme tak velký rozpočet, abychom se jinak mohli do tak nákladné opravy pustit sami," zdůraznil Jiří Pešek

Nádrž začala dle Jiřího Peška chátrat ve chvíli, kdy se přestala zhruba před dvaceti lety pravidelně na jaře čistit. Stejně dlouhou dobu se prý ani nevypouštěla. „Nějaký čas se tam také chovaly ryby, kapři, a byly tam i štiky," zavzpomínal Jiří Pešek. Výstavba nádrže stála kdysi hodně peněz. Celé dno je třeba vypanelováno s odstupňovanou hloubkou. Takže tu je i malá hloubka pro děti. „Razíme cestu, že když už se jednou něco postavilo, musí se to udržovat. Je jednoduché něčeho se zbavit, zbourat to, ale touto cestou jít nechceme," zdůraznil Jiří Pešek a nastínil, jaké práce je na „koupališti" čekají: „Musí se vyčistit odtoková stoka, abychom nezaplavili dole zahrádky. Nádrž má sice přítok a odtok, ale hráze jsou prasklé. Nejde to požerákem, teče to všude okolo. Chyba je, že když ji předkové dělali, tak do zdí naházeli opuku. Nastavili beton a opuka v zimě natáhne vodu a odprejskne se. Opravit se to už nedá. Hráze se budou muset vyhrabat a zbourat nebo přebetonovat. Uvidíme, jak bude vypracován projekt. Budeme postupovat podle něho."