Starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl pak na tiskové konferenci novinářům řekl, že rada města přijala usnesení, ve kterém pověřuje starostu města podáním podnětu orgánům činným v trestním řízení, zda zveřejněním výše uvedených lživých informací nemohlo dojít ke spáchání trestného činu.

„Ještě jsem však žádný podnět nepodal. Zda-li bude podnět podán na neznámého pachatele či nikoliv, tím se ještě bude zabývat právní oddělení města Rakovník," reagoval na dotaz novinářů Zdeněk Nejdl. Ten poté ale později připustil, že na radnici se k tomuto usnesená ještě vrátí a zkusí projednat i krok, kdy by se radní zkusili se Zdeňkem Rencem dohodnout na omluvě smírčí cestou a nikoliv přes soudy.

„Nikomu se rozhodně omlouvat nebudu," reagoval na požadavek koalice už dříve Zdeněk Renc (redakce se pokoušela Zdeňka Rence sehnat během prodlouženého víkendu, ale zastupitel nezvedal mobilní telefon, pozn. red.).

Zdeněk Renc na posledním zasedání sice nepřímo přiznal, že se mohl v číslech splést, i přesto si však trvá na svém názoru. „Je vcelku lhostejné, jestli se jedná o částku osmdesát nebo čtyřicet tisíc. Bylo by mnohem lepší, kdyby se peníze investovaly do potřebnějších věcí, jako třeba na povodně. Přijde mi nesmyslné, aby se vydávaly takovéto peníze na to, že někdo jede někam na tři dny na dovolenou," reagoval na zastupitelstvu Zdeněk Renc.

Radnici v Rakovníku se nelíbí, že tyto články vrhají špatné světlo nejen na starostu města Zdeňka Nejdla, ale také na radní, i na ty, kteří se služební cesty do Ruska zúčastnili. Alida Štulajterová, mluvčí radnice, uvedla, že usnesení může mít také preventivní účinek. „Je to také preventivní krok, aby se v budoucnu pan Zdeněk Renc takovýchto podobných článků zdržel," uvedla Alida Štulajterová.

Rakovničtí radní ještě nevědí, o jakou přesnou formulaci omluvy by se mělo jednat, vše by poté, pokud by se celá věc dostala k soudu, určilo právní oddělení. „Chceme docílit omluvy, žádné peníze nechceme. Pokud věc dospěje k soudu, tak se budeme zabývat tím, co by mělo určitě zaznít. Myslím si, že stačí, alespoň podle mne, omluva. Článek uráží nejen mne, ale také radní a samotné účastníky cesty," podotkl starosta Zdeněk Nejdl.

Už na posledním zasedání rakovnických zastupitelů požadovali zastupitelé a zároveň radní omluvu od Zdeňka Rence a také mu vysvětlovali, že ve článku uvedl lživé informace. „Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši čtyřicet tisíc korun," oponoval radní a zastupitel Miroslav Koloc (ODS), odkázal na usnesení rady města a pokračoval: „Pan Zdeněk Renc ve svém vydání stranického tisku vědomě či nevědomě lže rakovnickým občanům a uvádí nepravdivé informace. Ukazuje se, že pan Renc špatně čte, počítá a nemyslí. První dvě věci se dají nahradit kvalitními brýlemi, ta poslední už asi ničím."

Miroslav Koloc během své řeči vznesl směrem k opozičnímu zastupiteli požadavek, aby se v následujícím vydání radním města omluvil, hlavně pak starostovi města. „Než budete šířit zase mylné informace, žádám vás, abyste pozorně četl a myslel," dodal Koloc.

Zdeněk Renc však jakékoliv pochybení odmítá a odkazuje na zaslaný mail. Zdeněk Renc se i nadále hájil tím, že tyto informace, jak je napsal ve svém článku v občasníku Klekánice, pocházejí přímo z radnice. „Zase jsem se hezky zasmál. Díky vašemu projevu. Jestli někdo neumí dobře číst a také vidět, pak jste to vy, pane Koloc, a ne já. Protože to, co jsem napsal, jsem si vytáhl z toho, co jste mi přeposlali z rady města," hájil se Zdeněk Renc.

Zdeněk Renc dále uvedl, že je ale v celku lhostejné, jestli se jedná o částku osmdesát nebo čtyřicet tisíc. Podle Rence by bylo mnohem lepší, kdyby se peníze investovaly do potřebnějších věcí, jako třeba na povodně. „Přijde mi nesmyslné, aby se vydávaly takovéto peníze na to, že někdo jede někam na tři dny na dovolenou. Nikomu se rozhodně omlouvat nebudu," pokračoval Zdeněk Renc.

Slova opozičního zastupitele zvedla ze židle nakonec i starostu Rakovníka Zdeňka Nejdla. Ten hned řekl, že v částce osmdesát a nebo čtyřicet tisíc je rozdíl.

„Vy jste dokonce napsal, že starosta jede za osmdesát tisíc. To je absolutní lež a nesmysl. Dovolte mi, abych vás veřejně požádal, jako autora toho blábolu, abyste si nastudoval příručku člena zastupitelstva, kterou obdrželi všichni zastupitelé zdarma při prvním zasedání," hněval se Zdeněk Nejdl a dodal: „Je neskutečné, jak dokážete obelhávat občany. Korunujete vlastní absolutní neznalostí jakýchkoliv rozpočtových pravidel a neumíte ani pořádně počítat. Vše, co říkáte, je lež. Pište si vaše názory, ale vy stále řešíte vaše osobní věci. Silně jste se spletl, nevím, proč si informace neověříte." 

Omluvu chtějí radní nejen za „dovolenou", ale i za parkování

Rakovník - Rakovničtí radní přijali usnesení, kde žádají Zdeňka Rence, aby se omluvil za lživé informace zveřejněné nejen v článku o „dovolené v Rusku", ale také o systému parkování na Husově náměstí. Zdeněk Renc podle starosty města Rakovník Zdeňka Nejdla ve svých článcích v partajním občasníku Klekánice tvrdil, že radnice vyhláškou ohledně parkování něco schválila protizákonně.

„Pan Renc neví, že se jedná o nařízení města za sjednanou cenu a vydala jej rada města. Ještě si plete, že se jedná o místní poplatek, ale je to za cenu sjednanou, toto však umožňuje zákon. Není to podle zákona o místních poplatcích, ale o komunikacích. Jedná se o absolutní neznalost," vysvětlil důvod omluvy za články ohledně systému parkování v historickém centru Rakovníka Zdeněk Nejdl. Ten dále vysvětlil, že Zdeněk Renc v článku podal informace tak, jako by do Ruska jel on sám, a to ještě za osmdesát tisíc korun. Přitom v usnesení rady města je uvedeno, že rada města přijala rozpočtové opatření ve výši čtyřicet tisíc korun, níže je uvedeno, na co budou peníze použity.

Kromě toho podle starosty Zdeňka Nejdla zveřejnil Zdeněk Renc nepravdivé informace i v článcích o hazardu v Rakovníku. „Nikdo hazard v Rakovníku nepodporuje. Pan zastupitel Zdeněk Renc v článku o hazardu uvedl, že někdo hazard chce a někdo nechce. Jenže hazard nikdo nechce někdo ho chce pouze tvrdě regulovat," sdělil svůj názor Zdeněk Nejdl.