Z toho téměř tři sta pět tisíc obdržely sportovní oddíly 
a Dům dětí a mládeže v Novém Strašecí na podporu zájmových kroužků, a to padesát dva tisíc. Sto devadesát čtyři tisíc čtyři sta korun šlo na kulturní a sportovní akce se spoluúčastí města, sociální a zdravotní oblast a na účast v soutěžích pro mládež.
Část prostředků byla ponechána na druhé kolo žádosti pro podzimní soutěž mládežnických sportovních oddílů.

Přišlo celkem čtyřicet tři žádostí do všech okruhů vyhlášených témat s finančním požadavkem osm set padesát šest tisíc korun.

Žádosti opět hodnotila grantová komise podle stejných zásad schválených v loňském roce.
„Bodový systém, který jsme stanovili vloni, se nám osvědčil a loňský rozpočet jsme schválili bez větších konfliktů," uvedla místostarostka Libuše Vosátková. Komise posoudila splnění kvalifikačních kritérií a bodově ohodnotila obsah, efektivitu a přiměřenost rozpočtu i zkušenosti se žadatelem.

Nakonec doporučila k rozdělení částku téměř pět set jedenáct tisíc. O příspěvku na soutěže mládežnických oddílů v hokejbalu, florbalu a fotbalu rozhodovaly přiložené rozpisy soutěží.

Oddíly dostanou příspěvek na dopravu, a to osmnáct korun na kilometr a sto korun na hodinu při čekání autobusu. Dále pak na rozhodčí a domácí utkání. Sumy určené pro činnost mládeže vždy přesahují padesát tisíc. Pokračování – Schvaluje je tedy vždy zastupitelstvo města. Letos to byly částky pro tři subjekty. Hokejbalové mužstvo jako samostatný subjekt získalo pro letošek 132 tisíc. Z toho na činnost mládeže 47 552 korun, 51 300 na turnaj O pohár města, 12 350 na turnaj minipřípravky, na soustředění žáků a přípravky 21 000 korun.

Druhý velký příspěvek dostal TJ Sokol, a to ve výši 106 128 korun. Z toho oddíl kopané získal 39 360 na činnost mládeže, a 11 400 na letní turnaj žáků. Oddíl florbalu dostal 55 368 korun na činnost mládeže.
Poslední grant, který schválilo zastupitelstvo, byl pro Dům dětí a mládeže. Město ho podpořilo částkou 66 500 korun. Z toho 52 250 dostanou zájmové kroužky a 14 250 korun půjde na dětský den.

Příspěvky do padesáti tisíc dostal například junácký oddíl na jednotlivé akce, Základní a mateřská škola v Novém Strašecí, Sdružení rodičů a přátel ZUŠ na Novostrašecký dvorek, dětský domov, domov seniorů na oslavy sto patnáctého výročí, dále baráčníci a Muzeum TGM v Novém Strašecí.