Před letními prázdninami jsme vám přinesli další záměr rakovnické radnice, jak ještě více zvýšit naši bezpečnost. Jednalo se především o kamerový systém, který by měl být rozšířen a také inovován. „Radní se vrátili k již jednou předložené zprávě o rozšíření kamerového systému v samotném centru města. S rozšířením souhlasili s tím, že před samotnou realizací dojde k upřesnění některých technických detailů (stacionární či otočná kamera apod.),“ sdělil informaci Jan Polák, tiskový mluvčí rakovnické radnice.

Současný systém je sice velkým přínosem nejen pro městskou, ale i státní policii ve sledování a dokazování trestné činnosti, ale jako důkaz je nepoužitelný. Město má už i vytipované lokality, kde by měly kamery bedlivě hlídat dění zejména v nočních hodinách. Právě na posledním zasedání rady se vedení královského města zabývalo otázkou rozšíření kamerového systému v dalších lokalitách a inovací dohlížecího systému. „V letošním roce na základě zadání starosty města a požadavků velitele městské policie došlo ve spolupráci se stávajícím provozovatelem MKDS v Rakovníku, společností PKE ČR s.r.o., k vytipování dalších vhodných lokalit pro umístění, tj. rozšíření resp. doplnění, MKDS v Rakovníku,“ konkretizoval Jan Polák.

Předem vytipovaná místa pro umístění

Kamery by měly být nainstalovány v předem vytipovaných lokalitách. Zejména se pak bude jednat o historické části města a výjezdy z Husova náměstí. Pod dozorem bude také ulice Masná a s ní
i diskotéka Pralinka.

„Jedná se o zřízení nového kamerového bodu v Masné ul., osazeného dvěma stacionárními kamerami sledujícími pohyb osob v okolí diskotéky, kde dochází často k narušování veřejného pořádku. Stávající kamerový bod Palackého – Trojanova navrhuje městská policie posílit o další dvě stacionární kamery. Jednu s výhledem na okolí diskotéky a dvou restauračních zařízení v Palackého ulici, a druhou s výhledem do Vysoké ulice, přičemž se opět jedná o problematické lokality s častým narušováním veřejného pořádku zejména v nočních hodinách,“ nastínil bližší informace Jan Polák.

Poslední etapa rozšíření kamerového a sledovacího systému by se měla týkat východní části Husova náměstí. Tedy konkrétně kostela svatého Bartoloměje, ale především Nádražní ulice, jakožto jedné z hlavních přístupových ulic do centra. „Zde se jedná také o posílení stávajícího kamerového systému,“ upřesnil informaci tiskový mluvčí radnice.

V současné době monitoruje vybraná místa celkem čtrnáct kamer. Vzhledem k tomu, že dohlížecí systém dovoluje maximálně šestnáct sledovacích přístrojů, bude nutné podle slov rakovnické radnice tento systém inovovat.

„Plánované rozšíření systému o pět stacionárních kamer a kompletní modifikace dohledového pracoviště by dle předběžného vyčíslení nákladů měly stát 696 530,80 Kč,“ vyčíslil Jan Polák. Vedení rakovnické radnice si od celkové inovace sledovacího zařízení slibuje především větší odhalitelnost trestné činnosti a narušování veřejného pořádku v centru města. Přínos bude mít vylepšený kamerový a sledovací systém i pro obě policie. Ty ho pak již budou moci využít jako důkazní prostředek.