TJ TZ Rakovník má v převodu jednu podmínku že bude i nadále provozovat sportovní halu. S tím také seznámil před časem zastupitele předseda zmíněné rakovnické organizace Radim Suchánek: „Tato situace by asi nebyla průchozí. Máme zde mandát řešit převod sportovní haly. My majetek dáváme a ještě bychom se měli vzdát šance jej provozovat?“ A Suchánek také novinářům řekl, že podobný model funguje u jiných subjektů, proto i TJ TZ toto požaduje.

Právě zcela opačný postoj k věci ohledně provozu má radnice. „Pokud halu převezmeme, tak bychom zde chtěli mít absolutní vliv a ne aby nám někdo diktoval podmínky. I proto zastupitelstvo rozhodlo tak, jak rozhodlo,“ okomentoval postoj rakovnické koalice starosta Zdeněk Nejdl (ODS).

Rakovnický starosta také dále reagoval na tiskovou konferenci, kterou svolal výbor TJ TZ Rakovník. Tvrzení, která na setkání výboru rakovnické organizace zazněla, označil přední představitel radnice a města za jednostranná a dokonce vyzval předsedu Suchánka, aby navrhl reálná úsporná opatření.

„Pokud by pan Suchánek dokázal navrhnout takové opatření, že bychom na provozu plaveckého bazénu ušetřili až dva miliony korun, klidně bych mu deset procent z toho dal na provoz sportovní haly,“ vyzval starosta Nejdl předsedu Suchánka.

Starosta Zdeněk Nejdl výzvou, aby předseda TJ TZ Rakovník Suchánek předložil reálný úsporný plán na provoz plaveckého bazénu, reagoval na slova právě předsedy Suchánka, který se nechal slyšet, že by město mohlo ušetřit na provozu městského plaveckého bazénu.

„Nikomu nevadí, že do jiných organizací tečou miliony korun, rada města se nezabývá tím, jak jejich provoz zajistit efektivněji, úsporněji. Nám se ale radí, i když to provozujeme třicet let bez dotací,“ reagoval Suchánek na posledním zasedání zastupitelů. Reagoval tak na skutečnost, že provoz plaveckého bazénu stojí město přes čtyři miliony korun, přitom lepším hospodařením by mohlo město dva až tři miliony ušetřit. Jako argument uvádí Suchánek fakt, že sportovní halu stojí 1 GJ tepla zhruba 365 korun, a to právě díky kogenerační jednotce. Naproti tomu „sousední“ příspěvkové organizaci města Rakovníka, která má na starost bazén, stojí 1 GJ tepla od centrálního dodavatele od 1. ledna 640 korun.

Takovéto srovnání ale starosta Zdeněk Nejdl odmítl. Na tiskové konferenci chvilku s úsměvem na tváři váhal, jak argumenty předsedy označit. Nakonec se vrátil k populárním blábolům a takto je i označil.

Najít společnou řeč mezi TJ TZ a vedením radnice nebude zřejmě jednoduché. Radní trvají na tom, že by halu následně provozovalo město, to provozovatel sportovní haly odmítá. Kromě toho radnici také vadí mzdové náklady.

„Hodně diskutovatelná je položka spojená se mzdami zaměstnanců. Z celkového příjmu 3,2 milionu korun TJ TZ Rakovník jde zhruba 1,5 1,7 milionu na mzdy,“ informoval starosta Nejdl o jednom z dalších sporných bodů, který se radnici nelíbí.

Pracovní skupina, která byla sestavena ze zastupitelů města a také z dalších lidí, kteří využívají služeb sportovní haly, jako například Petr Němeček, jenž je v pracovní skupině za volejbalový klub Rakovník, se bude situací i nadále zabývat, stejně jako dnes rada města.

Co se týče dotace, trvá si radnice na svém postoji z let minulých tedy že město dotuje pouze kluby, které využívají sportoviště ve vlastnictví města.

Výjimečně v minulém roce schválili rakovničtí zastupitelé sportovní hale příspěvek tři sta tisíc korun (po měsíční splátce padesát tisíc korun), aby zachránili provoz haly. Nyní nad tímto neuvažují.

„Pominula hrozba bankrotu, respektive nemožnosti provozování sportovní haly, protože ten subjekt, který TJ TZ platí výraznějším způsobem nájem, tam zůstal,“ řekl Nejdl a dodal: „To, že oni využívají jako platby za nájem dopředu, to je problém prostě pana Suchánka.“

Koloc: Věřím, že hala své dveře nezavře

Dění a možné zavření sportovní haly v Rakovníku není nikomu lhostejné. I mezi radními sedí sportovci, kteří si jen těžko dokáží představit město bez takového sportoviště. Jakým směrem se budou ubírat jednání, jsme se zeptali Miroslava Koloce, radního, ale také zároveň prezidenta klubu rakovnického pozemního hokeje.

„V současné době probíhají další jednání mezi zástupci výboru TJ TZ Rakovník a vedením města k otázkám kolem rakovnické sportovní haly, do dnešního jednání rady města byl připraven materiál, který zahrnuje výsledky hospodaření za rok 2011 včetně vyúčtování příspěvku města ve výši 300 000 Kč v loňském roce a analýzu se současnými provozními i personálními možnostmi sportovní haly.  TJ TZ potřebuje navíc bezodkladně odpovídající časomíru pro halové sporty, dovedu si představit určitou pomoc města rakovnickým sportovcům s touto investicí, která výrazně přesahuje částku sto tisíc korun, existují i představy a záměry, jak zkvalitnit celkové podmínky včetně palubovky. Věřím i ve vstřícné jednání s výborem TJ TZ o další budoucnosti haly tak, aby dále sloužila v rámci možností rakovnickým občanům. Vidím výraznější snahu výboru TJ TZ o racionální úspory a kontrolu hospodaření. Celkově jsem optimista a věřím, že rakovnická sportovní hala své dveře sportovcům nejen nezavře, ale dokáže jim nabídnout i kvalitu pro jejich činnost úměrnou finančním možnostem.“