Letní kino neslouží jen k večernímu promítání, ale koná se tu například i akce Hurá na prázdniny v režii Městské knihovny Rakovník. Areál kina tak bývá doslova plný dětí, účinkujících, rodičů i pedagogů. A zatímco hlediště se dočkalo v loňském roce kompletní obnovy za více než 2,5 milionu korun, stejně tak v roce 2016 už byly opraveny vnitřní prostory, na jeviště se dostane nejspíše v letošním roce.

To by mělo projít opravou za zhruba 634 tisíc korun bez DPH, rada města již vypsala zadávací řízení k podání nabídky. „Oprava jeviště bude spočívat v odstranění kamenné obezdívky jeviště včetně základového pásu a odstranění stávajících betonových dlaždic. Následně bude proveden nový základový pás, obezdívka z žulových obrubníků, které vlastní město Rakovník, nová betonová dlažba a celá plocha jeviště bude odvodněna za pomoci drenážních trubek svedených do stávající dešťové kanalizace,“ popsal mluvčí radnice Jiří Cafourek.

Zájem o letní kina v posledních letech roste. Například v Novém Strašecí promítají filmy v areálu fotbalového stadionu a město tu chce vybudovat kompletně nové zázemí namísto toho nyní starého, pro občerstvení za zhruba 4 miliony korun.