Prioritou by letos mělo být v obci Čistá dokončení opravy budovy radnice. Starostka Blanka Čebišová popisuje: „Nyní se pracuje v přízemí budovy, kde bude knihovna, obřadní síň, podatelna s pokladnou a nově i bezbariérové záchodky s tím, že venku zůstávají veřejné WC zachovány.“ Blanka Čebišová vysvětlila, že při rekonstrukci přízemí radnice bylo myšleno na občany. „Přijedou do Čisté z okolních vesnic třeba za lékařem a pak zde čekají i dvě hodiny na autobus. Tady na radnici ve vestibulu se budou, nežli přijede autobus, moci posadit nebo zajít do knihovny. Zřízeno zde bude pro turisty informační středisko a pokladna a podatelna. To proto, aby lidé nemuseli pro všechno chodit do patra.“ V současné době se opravuje také střecha nad šatnami přístavby v základní škole. A uskutečňuje se výměna oken ve zdravotním středisku a běžná celková údržba zeleně.

„Letos budeme pracovat s rozpočtem okolo 13 milionů. Tedy pokud nedostaneme žádné dotace. Dotaci bychom například potřebovali na kanalizaci. V rámci projektu na rekonstrukci kanalizace řešíme také opravu rybníka. To, jak rybník vypadá, trápí všechny občany Čisté už pět, šest let, ale jak říkám, zatím nemáme dost financí ani na kanalizaci, ani na zvelebení rybníka na návsi,“ upozornila Blanka Čebišová. Obecní úřad ale myslí i na další části obce: Zdeslav, Křekovice, Nová Ves, Kůzová, Smrk, Lhota a Strachovice. Blanka Čebišová uvedla: „Žádali jsme například o dotaci na opravu křížku a sochy v Křekovicích, na Zdeslavi a Nové Vsi. Přes internet jsme zjistili, že jsme v doporučených žádostech. Doufáme, že by to mohlo vyjít. Snažíme se zkrátka o to, aby i okolní obce, které pod nás spadají, vypadaly lépe. Aby lidé, kteří žijí v Čisté a v těchto malých vesničkách, byli spokojení.“

Bohužel stejně jako i v mnoha jiných obcích na Rakovnicku, tak i na Čistecku lidí ubývá. Například v Křekovicích je jen šest trvale žijících obyvatel.
„Ale snažíme se alespoň jejich počet udržet ve výši, na jaké nyní jsou. Je to problém. Třeba Strachovice jsou přístupné po asfaltové komunikaci až z Kožlanska. Je tam ale moc krásné prostředí,“ dodala Blanka Čebišová. Za prací se z Čistecka jezdí do Rakovníka, Kožlan a Kralovic. Obec Čistá se totiž nachází 18 km jihozápadně od Rakovníka na rozhraní Středočeského a Západočeského kraje, hranici tvoří říčka Javornice. „V Kožlanech je velká továrna. V Kralovicích také několik, takže lidé jezdí spíše tam. Něco občanů zaměstnávají také místní firmy,“ popsala starostka.


Radost dělá místním dobře fungující základní škola. „Škola drží na stálém počtu dětí. Je jich v současné době přes pětaosmdesát. Byly časy, kdy jich bylo třeba sedmasedmdesát. Nyní se stav ustálil,“ konstatovala starostka. Čistecká škola se přihlásila do operačního systému Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy projektem „Moderní škola“. V únoru letošního roku byl předložený projekt schválen. Předpokládané datum jeho ukončení je v srpnu roku 2013. Škola získala částku 677 917 korun na inovaci výuky. Investice půjde do oblastí: čtenářská a informační gramotnost, matematika, cizí jazyky, ICT a přírodní vědy. Získaná finanční částka bude použita na moderní vybavení školy (školní nábytek, interaktivní tabule, počítače, notebooky, dataprojektory, promítací plátna, keramické tabule). Prioritou a první etapou realizace projektu bude modernizace učebny přírodních věd v přízemí budovy a poté dalších učeben 1. a 2. stupně. „Kuchyně základní školy vaří i pro místní občany a firmy. Obec v loňském roce investovala do vzduchotechniky asi milion a půl korun. Ještě čekáme na posílení elektřiny. Udělalo se zde i odvodnění, takže celkově vzhled kuchyně a jídelny je o sto procent lepší,“ řekla ještě Blanka Čebišová.

Dodejme, že obec nechala zpracovat projekt na nový pomník padlých (Deník již informoval), který by měl stát na místě původního pomníku. Staré desky byly při snímání z budovy radnice poničeny a nelze je již na budovu vrátit. Návrh nového pomníku vypadá jinak, desky nebudou pověšeny na zdi radnice, ale budou stát samostatně. Samozřejmě však budou obsahovat všechna jména a data, která byla na původních deskách.