Chládek totiž k diskutovanému bodu ohledně zastavení rekonstrukce Domu Osvěty z důvodu krachu firmy uvedl, že firmy nasazují dumpingové ceny a pak vše nahánějí právě na vícenákladech. Přitom se zmínil o vícenákladech u školní jídelny.

„Myslím si, že zde máme bohatou zkušenost s některými vícenáklady, kdy se cena zvedla o nějakých čtyřicet až šedesát procent. Jestli si dobře vzpomínám, tak takovým posledním křiklavým příkladem je školní jídelna,“ řekl Chládek zastupitelům.

„Jednalo se o důvody spojené s archeologickým průzkumem, vaše tvrzení je minimálně nepravdivé,“ reagoval starosta Zdeněk Nejdl.
Rakovnická radnice předložila novinářům zprávu, kde se proti tvrzení Chládka ještě jednou ohrazuje. „Tato informace byla lež a nezakládala se na pravdivých údajích. Oddělení investic Městského úřadu Rakovník učinilo revizi smluv,“ píše se ve zprávě.

Z přiložené tabulky vyplývá, že u stavby došlo k navýšení o 4,2 procenta, ale naopak u dodávky technologie došlo ke snížení o 6,8 procenta.

„V absolutních číslech je celková cena 70 611 korun. Celkové navýšení ceny činí 2,4 procenta,“ informoval mluvčí radnice Jan Polák.