Fond rozvoje bydlení města Rakovník byl zřízem před patnácti lety a stále se těší oblibě. Od té doby slouží k poskytování půjček, přičemž délka splatnosti je maximálně čtyři roky a úrok 3%.

„Jedná se o nízkoúrokovou půjčku. Není to tak, že bychom darovali finanční prostředky. Peníze se nám postupně vracejí zpět,“ informoval místostarosta Rakovníka Jan Švácha.

Celkem osmnáct žádostí, které se shromáždili k 1. dubnu na Městském úřadu Rakovník, posoudila komise rady a konstatovala, že všechny žádosti splňují všechny požadavky a zásady. V letošním roce tak vedení města počítá s poskytnutí nízkoúrokových půjček v celkové výši 3 359 tisíc korun na všech osmnáct žádostí.

„Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení půjček z fondu rozvoje bydlení pro rok 2009 v částkách a účelu tak, jak je žadatelé do termínu 1. 4. 2009 předložili,“ zopakoval usnesení rady tajemník rakovnické radnice Jan Polák.

Jak jsme vás již informovali, původně byly výdaje fondu stanoveny na částku tří milionů korun, ale vzhledem k tomu, že se předpokládají příjmy ve výši necelých čtyř milionů, byla tato částka navýšena. Finanční prostředky za zvýhodněných úrokových podmínek jsou poskytovány za účelem rekonstrukce bytů, panelových domů či rodinných domků. „Za dobu existence fondu nedošlo k žádnému zneužití půjčky. Kontrolu účelu vynaložení prostředků provádí odbor výstavby a investic v rámci stavebních povolení apod.,“ informoval tiskový mluvčí.

Rozhodne zastupitelstvo

Spousta z vás si teď jistě říká, kdy peníze žadatelé obdrží. I na to nám odpověděl tiskový mluvčí Jan Polák: „V současné době je vše schváleno radou města. Nyní je vše v rukou zastupitelů města, kteří mohou doporučení rady schválit či zamítnout 27. dubna, kdy se koná další zasedání. Poté budou popřípadě žadatelé pozváni na městský úřad k podpisu smlouvy.