Přibližně před měsícem se na oficiálních stránkách rakovnické radnice objevil článek Stanovisko k obchvatu a parkovišti Na Váze, kterým vedení radnice reagovalo na okolnosti vzniklé okolo plánovaného silničního obchvatu. Marcel Chládek, městský zastupitel a současně i místopředseda OV ČSSD Rakovník, se však cítil textem napaden, stejně jako radnice napadla Lubomíra Lipperta, který by měl s městem směnit pozemky potřebné právě pro budoucí obchvat. Chládek článek označil za zneužití webu města k osobním útokům a celou záležitost označil jako zákon porušující.
„Vadí mi zneužití webu buď k osobním, nebo politickým účelům. Požádal jsem pana starostu, aby text ze stránek odstranil,“ oznámil tehdy mimo jiné Marcel Chládek.
Na Chládkovu výtku vedení města reagovalo také prohlášením, kdy text označilo za oficiální a konzultované stanovisko k problému obchvatu a rozhodně odmítlo, že by se jednalo o osobní rovinu, nebo útok na jinou osobu. (Obě prohlášení byla uveřejněna 19. prosince.)
Na své čtvrteční tiskové konferenci však zastupitel Chládek se k webu města vrátil slovy:
„Asi dobře víte, jak se mě před koncem roku dotklo, že vedení města zneužilo web k osobním útokům na mne a pana Lipperta. Ač bylo v odpovědi na moji výtku uvedeno, že se jedná o stanovisko městského úřadu, vím, že to neprošlo ani radou, ani nebylo konzultováno se členy zastupitelstva. Myslím, že je to jasný důkaz nedobré a nekvalitní práce vedení Rakovníka.“
Kromě připomínky této záležitosti ale uvedl Marcel Chládek další podobný a aktuálnější případ.
„Rakovnický starosta nezneužil k osobním účelům jen webu, ale i stránek zpravodajského měsíčníku Radnice. Konkrétně ve svém Novoročním proslovu k občanům města se měly znovu objevit pasáže, které o tom svědčí. K tomu nechci a nemohu mlčet,“ prohlásil rakovnický zastupitel a jako důkaz svých slov předložil Rakovnickému deníku písemné prohlášení s tímto zněním:
„Členové vedení města se chovají jako uličníci. Když jim docházejí argumenty, a to je v jejich případě velmi často, tak se uchylují k podpásovým útokům se snahou názorového oponenta co nejvíce poškodit, pošpinit a zesměšnit. Toto jejich chování mě nechává naprosto klidným, protože tím projevují pouze svou slabost a absolutní neschopnost. Jediné, co mi na jejich chování vadí, je to, že k této, pro ně bohulibé činnosti, zneužívají oficiální webové stránky města a měsíčník Radnici, které jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků.
Proto je vyzývám, ať si založí vlastní webové stránky, které si budou hradit z vlastních prostředků, a uhradí městu náklady na vytištění lednové Radnice a jeden měsíční poplatek za správu webových stránek města.“
Vedení města však celou záležitost vidí z jiného úhlu.
„Především bych chtěl upozornit, že toto stanovisko podávám výlučně na přání novináře. Pan Chládek ve svém prohlášení napadá vedení města v obecné rovině a chybějí mu konkrétní argumenty.
Jsem přesvědčen, že nikdo z vedení města nezneužívá oficiální webové stránky, ani měsíčník Radnice. Články publikované v Radnici mají za úkol podávat informace o aktivitách města, o projednávaných problémech v radě a zastupitelstvu města, o připravovaných záměrech a jsou zde uvedeny pravidelné rubriky, které připravuje knihovna. Prostor zde dostávají spolky a různá občanská sdružení. Novoroční projevy starosty jsou zveřejňovány vždy v lednové Radnici již po několik let. Dosud nikdo tak negativně nereagoval. Se změnou vzhledu a náplně měsíčníku Radnice jsme zaregistrovali spíše pozitivní ohlasy. Podstatou článků v obou zmíněných médiích je vzbudit ve veřejnosti zájem o věci veřejné. Neočekávám, že mě pan Chládek bude za vše chválit a opodstatněné a smysluplné kritice se nebráním. U pana Chládka mě ovšem zaráží vyjádření, že ho naše chování nechává naprosto klidným a posléze takto podrážděně reaguje,“ odpověděl ve své reakci na výzvu rakovnický starosta Zdeněk Nejdl.