Někteří městští úředníci v Novém Strašecí přijdou o zaměstnání. Chystaná optimalizace pracovních míst se bude týkat všech odborů novostrašeckého městského úřadu

Návrhu

Tajemník Jiří Tláskal dostal od rady města za úkol vypracovat nový návrh systemizace pracovních míst zaměstnanců města zařazených do městského úřadu s důrazem na racionalizaci a optimalizaci a úsporu mzdových prostředků, která bude použita ve prospěch investic města.

V současné době má novostrašecký městský úřad přibližně 32 zaměstnanců. Podle slov starosty Jakuba Kleindiensta má úřad ještě pořád pracovní rezervy. Poukazuje také na to, že kdyby nebylo předepsaných tabulek, pro odměňování zaměstnanců ve státní správě, mohla by se celá agenda úřadu dělat pod normu. Zároveň ale dodává, že by bylo za to potřeba lidi řádně zaplatit, což je opět v rozporu s předepsanými tabulkami o mzdách.„Optimalizace se bude týkat všech odborů úřadu,“ upozorňuje Kleindienst.