Je jasné, že škody na stromě ve Všetatech mají na svém kontě mladí lidé. K problémovému chování dnešních mladých lidí se nám vyjádřila i psycholožka Jarmila Divišová. „Od počátku devadesátých let lze pozorovat nárůst problémového a rizikového chování dospívajících. Jedním z důvodů je i snížená kontrola chování dospívajících, větší míra tolerance a důraz na osobní rozhodování. Je tu i souvislost mezi rostoucím množstvím časově vysoce vytížených rodičů a rostoucím nezájmem o prožívání a názory dospívající generace,“ upozornila mimo jiné Jarmila Divišová. Naši prarodiče byli dle jejího názoru na sebe přísnější, byli také skromnější a zodpovědnější, protože byli často nuceni převzít určité závazky a odpovědnost sami za sebe daleko dříve, nežli naše současná generace. Poměrně vysokou míru tolerance naopak dospívající vykazují vůči kouření, pití alkoholu, ale i sexuálnímu chování. Zdá se, že mladí lidé s rychlostí životního tempa příliš problémů nemají.

„K rychlosti přispívá bezesporu i možnost současných informačních technologií jako je internet, mobily, televize. Také velká potřeba odlišovat se a nějak se vymezit vůči svému okolí, vůči rodičům,“ upozornila Divišová.