Pro vyznavače cykloturistiky připravil Mikroregion Novostrašecko malý dárek v podobě nově vyznačené cyklotrasy. „Projekt se podařilo zrealizovat díky dotaci z Programu obnovy venkova Středočeského kraje v závěru loňského roku,“ sdělil řevničovský starosta a předseda Mikroregionu Novostrašecko Jiří Petráček. Ten se ujal i popisu trasy. „Jako perly navlečené na šňůrce se jeví rybniční soustava na Lodenickém potoce, a právě tudy je vedena nově vyznačená cyklotrasa č. 8192. Trasa je dlouhá jednadvacet kilometrů a vede po katastrálním území Řevničova, Třtice, Mšece, Mšeckých Žehrovic a Nového Strašecí. Cestou od Řevničova, kde cyklotrasa začíná na rozcestí Pod Louštínem odbočením z cyklotrasy Rakovník – Nové Strašecí (č. 0102), projedete kolem hájovny Řevničovská lísa do obce a značení vás neomylně zavede přes hráze a břehy rybníků Třtický, Bucký, Malá a Velká Punčocha, Mlýnský, Pilský, Červený a Lodenický až do Nového Strašecí. Odtud se můžete vydat po již zmíněné trase zpět do Rakovníka, nebo využít navazující cyklotrasy. Ještě bychom rádi do zahájení turistické sezony vydali propagační materiál, týkající se celé trasy, včetně možnosti občerstvení, a protože celá trasa není fyzicky nijak náročná, tak ji vřele doporučuji jak seniorům, tak i rodinám s malými dětmi,“ dodal Petráček.