I když se tento nesporně dobrý pomocník dostal i na Rakovnicko, konkrétně do Nového Strašecí, mezi lidmi zatím nemá moc důvěry, a to i přes to, že nabízí poměrně dobrý komfort svých služeb. Pro naprostou většinu z nás je však stále běžné navštívit konkrétní úřad a požádat o službu prostřednictvím formuláře předaného úředníkovi. Pak se sebrat a běžet vyřídit další dokument na další úřad.
Czech POINT zatím ve zkušebním provozu poskytuje občanům ověřené výpisy ze tří centrálních registrů – katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. V nejbližší době přibude ještě čtvrtý, a to výpis z trestního rejstříku. Funguje to asi tak, že osoba, která chce získat tyto dokumenty, navštíví jediné místo, kde Czech POINT funguje, a společně s úředníkem, který mu pomůže, získá za poplatek všechny potřebné dokumenty. V klidu, na jednom místě.
Občané na Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. Služby CZECH POINTů budou moci využívat i firmy. Obyvatelé najdou systém Czech POINTu i v Rakovníku, konkrétně v budově pošty. Ne však vstupem z Husova náměstí, ale vstupem z Poštovní ulice.
„Systém u nás funguje od února 2007 a za loňský rok jej využilo minimálně 250 lidí. Zájem je hlavně o výpis z obchodního rejstříku, zejména podnikatelé si to hodně chválí, pak o výpis z katastru nemovitostí, ale žádost o výpis ze živnostenského rejstříku si nevybavuji. Jsme rádi, že lidé jsou se službou spokojeni, funguje na počkání, a co je hodně důležité, je dostupná denně, ne tedy jen v době úředních dnů,“ řekly Rakovnickému deníku o službě poskytované poštou obě ochotné pracovnice obsluhující Czech POINT Alena Šachová a Jana Kabelová.
Systém je však primárně určen pro obecní a městské úřady. Proto jsme zamířili i na rakovnickou radnici.
„Momentálně poskytujeme na úřadě jen výpis z katastru nemovitostí, ale činíme všechny kroky k tomu, abychom měli systém kompletní,“ oznámila nám tajemnice MěÚ Eliška Holková. Konkrétní informace nám pak podala zástupkyně vedoucího správního odboru MěÚ Zuzana Chmelíková:
„V těchto dnech se na úřadě instaluje technika, připravuje zabezpečení systému, a předpokládáme, že v polovině ledna už bude Czech POINT v provozu. Lidé si potom mohou zajít na matriku, kde budou obslouženi,“ zněla určitě dobrá zpráva. Město o systém projevilo zájem dobrovolně.
„Máme zájem o naše občany, a chceme jim poskytovat ty nejlepší služby,“ ještě doplnila Zuzana Chmelíková.
Už dnes se ví, že o systém Czech POINTu je zájem i na menších místech, než je Nové Strašecí nebo Rakovník. První vlaštovkou byl Kounov.