Je to jen pár dní, co se mladičká dívenka z Novostrašecka pod vlivem drog pokusila o sebevraždu oběšením.
Je třeba ale říci, že Rakovnicko problém drog prozatím netrápí tolik jako jiné regiony.
To ostatně dosvědčila i v pořadí třetí okresní protidrogová konference, jíž se zúčastnili zástupci obcí, škol a různých institucí, kteří společně jednali, jak co nejúčinněji problém
s drogovými závislostmi i jinými sociálně patologickými jevy na okrese řešit.
Přesto podobných příběhů, jako byl ten z Novostrašecka, existuje i na Rakovnicku více. „Důležité je především poznat to, že vaše dítě v něčem jede, a získat hmatatelný důkaz,“ upozornil za Občanské sdružení Klub Nedrog jeho předseda Jiří Cafourek.
Často se totiž stává, že děti berou drogy půl roku i rok – a rodiče nic nepoznají. „Existuje x příznaků, které ale bohužel nejsou dosti markantní na to, aby jasně ukazovaly na to, že vaše dítě bere drogy. Problémy s drogou začínají už na základní škole, kdy děti začínají koketovat s alkoholem a cigaretami. Dle našich informací není výjimkou, kdy si alkohol namíchají do džusu k svačině. Z nelegálních drog jsou oblíbeny nejvíce marihuana a pervitin. „Závislost se projeví většinou až tehdy, kdy si dítě začíná trestnou činností opatřovat peníze na drogu,“ zdůraznil na základě zkušeností Jiří Cafourek.

Jak již bylo řečeno, rodiče bohužel poznají až velice pozdě, že právě jejich potomek bere drogy. Někdy se na problém přijde až za půl roku nebo až za rok poté, co jejich dítě začne drogy brát. Na to, že potomek jede v tvrdých drogách, se přichází až ve chvíli, kdy začne mít problémy se zákonem tím, že se začne dopouštět trestné činnosti, aby získal peníze na drogu.

„Ve chvíli, kdy to rodiče zjistí, udělají razantní kroky. Okamžitě zareagují a začnou najednou všechno bořit a dítě tím pádem ještě více vystresují. To je veliká chyba. Dítě začne ještě více utíkat za pochybnými kamarády a jeho závislost je často ještě více rozjede,“ upozornil předseda Občanského sdružení Klub Nedrog Jiří Cafourek.
„Mohou to být i vzdělaní rodiče. Máme v klubu malé feťáčky, děti učitelek. To jsou pedagogicky vzdělaní lidé, ale v tu chvíli, kdy se najednou problém týká i jejich rodiny, nejsou ani oni schopni reagovat na to své dítě adekvátně,“ zdůraznil Jiří Cafourek.
Dle Jiřího Cafourka je třeba, aby si rodiče vše nejprve v klidu uvážili a připravili si pro dítě nějakou strategii, který závažný problém s drogou zcela jistě vyžaduje.

Klub Nedrog se snaží šířit osvětu nejen v Rakovníku, ale i v obcích našeho okresu. Informovat je třeba všechny rodiče dětí ze základních i středních škol.

„Jezdíme na přednášky. Některé školy, jako je třeba Kounov nebo Řevničov, tam přišlo šedesát rodičů, tam se k problému postavili přímo ukázkově. Rodiče se tam sešli v hojném počtu. Vůbec se nám to samé ale nepodařilo v rakovnických školách. Rodiče nepřišli. Do tří škol přišli dva rodiče. To je alarmující. Oni si všichni asi myslí, že jejich dítěte se problém drogových závislostí netýká. A když už se s něčím potkají, tak se zase bojí přijít na schůzku, kde by bylo více rodičů, a mluvit o tom,“ zdůraznil znovu Jiří Cafourek.
Prevence je přitom velice důležitá. Právě proto, aby rodiče věděli, jak postupovat, kdyby je problém s drogou v rodině potkal. „Bohužel k tomu ale nemůžeme nikoho nutit,“ konstatoval Jiří Cafourek.
Pokud ale rodiče sami nezačnou v tomto ohledu spolupracovat, mají dle Jiřího Cafourka problémové děti velice špatné vyhlídky do budoucna.
„Když dítě samo o tom není, že má problém, přesvědčeno, doma mu nikdo nepomůže a školy nemají čas nato pracovat s každým dítětem individuálně. Je tu velký problém. Školy mají maximálně jednou za půl roku přednášku. A tak si práci s těmito rizikovými skupinami dětí nelze představovat,“ doplnil Jiří Cafourek.
Právě na Okresní protidrogové konferenci se ozval hlas ze škol, že by kromě výchovných poradců, potřebovali ještě na individuální práci s pěti či deseti problémovými dětmi na škole speciální preventisty.
Prevencí se zabývá i Klub Nedrog. S problémovými školáky jezdí například na exkurze do věznice Oráčov, kde k nim hovoří mladí vězni. Vypráví o svém zpackaném životě. Z hovoru vyplývá, že jejich problémy započaly ve chvíli, kdy začali koketovat s drogou.
„Tento druh prevence slouží především k tomu, aby děti začali o svých problémech alespoň na chvíli hlouběji přemýšlet,“ uzavřel Jiří Cafourek.