Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém posledním zasedání projednalo a schválilo poskytnutí finančního příspěvku obcím na financování potřeb jednotek sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 5 miliónů korun.

Na Rakovnicku se to týká Čisté (18 tisíc korun) a Řevničova (100 tisíc korun).

„V průběhu roku 2007 nebyla finanční rezerva kraje na řešení krizových stavů na území kraje vyčerpána, rádi proto zbývající prostředky poskytneme na potřeby dobrovolných hasičů, kteří v mnoha obcích nejen poskytovali a poskytují velmi účinnou pomoc obyvatelům v případě jakéhokoli ohrožení, ale jsou často hybateli společenského dění. Zároveň jsou také nedílnou součástí našeho záchranného integrovaného systému,“ uvedl Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje.