Kubelíkovo kvarteto v době svého zrodu před sedmi lety mělo jednu houslistku a u ostatních nástrojů muže, zatímco v současném smyčcovém souboru je tomu naopak. Zůstala Dana Trumplová u 2. houslí, ale zmizel primárius Vítězslav Černoch do USA a k 1. houslím zasedla skvělá Daniela Součková, do Amsterodamu zamířil Vilém Kijonka a místo violisty přenechal Karolíně Růžkové, takže z mužů nakonec zůstal pouze zakladatel kvarteta violoncellista Tomáš Strašil. Nelitoval. Vždyť ze sličné violistky učinil záhy paní Strašilovou. Dnešní Kubelíkovo kvarteto je tedy převážně dívčí, a tak potěší nejen uši vnímavého posluchače.
Na programu čtvrtečního koncertu byli dva autoři – Antonín Dvořák (Kvartetní věta F dur a Smyčcový kvartet F dur) a Jiří Gemrot (Smyčcový kvartet č.1), jako přídavek zazněl ještě Wolfgang Amadeus Mozart.
A i kdyby to Tomáš Strašil v závěru večera neprozradil, zaplněné Heroldově síni bylo hned po prvních tónech jasné, že Antonín Dvořák je kubelíkovci milován. Jako by nehráli čtyři, ale jedno velké srdce. Rovněž současný hudební skladatel Jiří Gemrot v podání Kubelíkova kvarteta přinesl silný zážitek, zvláště druhá barevně podmaněná věta byla kouzelná.