Koncert spojený s tradiční sbírkou pro Římskokatolickou charitu měl v Křivoklátě úspěch. Místní kostel byl obsazen do posledního místa. Ti, kteří přišli později, museli vzít za vděk místem ke stání. Na programu bylo vystoupení jak Křivoklátských hudců, tak souboru Andante a roztockých a křivoklátských dětí pod vedením Dagmar Pavlíčkové.
„Koncert je pěkný vždycky, protože se tam přijdou podívat rodiče dětí, které zde účinkují. Byla jsem ráda, že mě paní Pavlíčková oslovila, abych koncert provázela slovem,“ nechala se slyšet Marcela Slavíková, která celou akci uváděla. Přičiněním Křivoklátských tak na kontě Římskokatolické charity přibylo celkem 4 038, 50 korun.