Rakovnická nemocnice prošla výběrovým řízením na poskytování služeb a byla doporučena ve všech oborech, které zde dnes jsou, vyjma dětského lůžkového oddělení, kde byl doporučen dětský stacionář. „Dá se říci, že jsme dopadli mnohem lépe, nežli před rokem,“ zdůraznil jednatel společnosti Privamed Healthia Jaromír Bureš, který má za sebou první jednání s pojišťovnami VZP a Metal Aliance. „Dětské lůžkové oddělení bylo nasmlouváno na letošní rok a já pevně věřím, že se nám jej podaří provozovat i nadále,“ doplnil Jaromír Bureš.
Zásadnější novinkou, kterou se rakovnická nemocnice může s novým rokem pochlubit, je zahájení zkušebního provozu moderního šestnáctispirálního CT přístroje na RDG oddělení nemocnice.
„To, že je ve zkušebním provozu, ale neznamená, že by pracoval jen omezeně. Pacienti jsou na něm normálně vyšetřováni už nyní. Ke slavnostnímu a oficiálnímu zahájení jeho provozu ale dojde čtvrtého února odpoledne,“ doplnil Jaromír Bureš.
Nový přístroj umožňuje dokonalejší a šetrnější vyšetření pacientů, což znamená, že pacient dostává například mnohem méně dávek záření, nežli tomu bylo v případě původního jednospirálního zařízení, které v nemocnici sloužilo posledních osm let.