Vpolovině prosince se Zoja Kučerová, vedoucí slánského Infocentra, zúčastnila jako host sněmu Svazku obcí mikroregionů Novostrašecka, aby jim nabídla možnost spolupráce na novém připravovaném projektu. Starostové se vyjadřovali kjednotlivým bodům programu, nejživější diskuse probíhala při schvalování znaku svazku– hlava keltského druida, kterou zpracoval pan Roman Hartl. Předposledním bodem odpoledního jednání byl plán spracovním názvem „Vandrovní knížka“. Do „vandrbuchu“ by turisté získávali znavštívených míst razítka nebo zapisovali stěžejní údaje. Po splnění určitého počtu navštívených míst by byla jejich knížka dána do slosování ozajímavé ceny. Vedoucí Infocentra Slaný představila tento projekt, který by měl být na podporu domácího cestovního ruchu, měl by přiblížit tuzemským pěším turistům zajímavá místa vnaší destinaci a nešlo by vždycky okulturní nebo technické památky, ale ipřírodní a to může nabídnout právě území celého regionu Novostrašecko. Mohly by vzniknout dva okruhy, dvě vandrovní knížky, které by se vněkolika bodech prolínaly a navazovaly na sebe. Uvedení obou vandrovních knížek bude 26.dubna 2008při slavnostním zahájení nové Turistické sezóny ve Slaném za velké účasti široké laické iodborné veřejnosti a médií.