Nic není tak jisté, jak se zdá. Možnosti, které vzešly z využití prostor Novostrašeckého kulturního centra, jsou stále ve hře. Příkladem je přesun městské knihovny a přesun muzea. Knihovna by se po souhlasném stanovisku zastupitelstva měla přestěhovat do bývalého Okresního domu. Původní projekt rekonstrukce NKC počítal právě s knihovnou. Město tedy volné prostory nabídlo muzeu. To se záměru nebrání. Všechno však může být jinak. Zatím všechny projekty mají své „ale“.
Knihovna
Je veřejně známo, že prostory, ve kterých v současnosti sídlí Městská knihovna v Novém Strašecí, mají nedostačující parametry. I umístění knihovny v prvním patře je nešťastné, a proto jsou jakékoliv větší prostory v přízemí vítány. Do hry o přemístění knihovny, která měla najít zázemí ve zrekonstruovaném NKC, vstoupil bývalý Okresní dům. Zde se nepodařilo uzavřít původně zamýšlenou smlouvu o užívání s Cizineckou policií České republiky. Zázemí v Okresním domě se zamlouvá i vedoucí knihovny Jitce Helebrantové. Ta se podle slov novostrašeckého starosty Miroslava Ročka nechala slyšet, že i kdyby se tam knihovna měla přestěhovat na dva roky, tak se to vyplatí. Starosta potvrdil, že stěhování knihovny rozhodně není uzavřenou věcí a do budoucna může nastat to, že knihovna nakonec zakotví v NKC.
Muzeum
V úterý si byl nevyužitý prostor Novostrašeckého centra prohlédnout ředitel Muzea T. G. M. Rakovník František Povolný. O přemístění muzea do NKC jsme vás informovali v úterním vydání Rakovnického deníku. „Prostory jsou to obrovské. Těch možností je tady spousta. Dokáži si tu představit třeba velkou výstavní síň,“ konstatoval Povolný. Jednání však zůstává otevřené. Rekonstrukce NKC je dlouhodobější záležitostí. Budou se zpracovávat projekty a žádosti o dotace. Vše bude ještě předmětem diskuzí. V zítřejším vydání Rakovnického deníku vám přineseme informace o dalším diskutovaném tématu, kterým je novostrašecká základní škola.

…hlasy z opozice

Miloslav Kinkal (Město pro rodinu, rodina pro město)


Co vám nejvíce vadí na současném záměru přestěhovat knihovnu do prostor bývalého Okresního domu?Celý záměr stěhovat knihovnu do bývalého Okresního domu by byla naprostá „volovina“, abych použil vtipný příměr knížete Schwarzenberga. Na posledním, to je 6. zastupitelstvu města, se však hlasovalo pouze o změně sídla organizační složky Městské knihovny. Tento návrh prošel o jediný hlas. Případné stěhování by přišlo městskou pokladnu na více než 550 000,- Kč. Navíc by to bylo jen provizorní řešení, protože s knihovnou se již dávno počítá do N.K.C.. Zastupitelé za „Město pro rodinu“ hlasovali i s některými dalšími samozřejmě proti, protože si podobný rozmar na triko rozhodně nemůžou vzít. To, že takový návrh přišel až na poslední chvíli, svědčí o naprosté nekoncepčnosti ze strany vedení města.


Považujete za příhodnější místo pro knihovnu Novostrašecké kulturní centrum?Už podle názvu je Novostrašecké kulturní centrum skutečně asi nejlepší místo pro knihovnu. Je ve středu města a tím snadno dostupná pro nejširší veřejnost. Navíc pod jednou střechou s dalšími zamýšlenými kulturními složkami atd..


Jak jste spokojen s posledním veřejným zasedáním zastupitelstva? Myslím tím v porovnání s těmi předchozími.Poslední, 6. zastupitelstvo města bylo, myslím, zatím nejblíže „normálnímu“ průběhu zastupitelstva. Někteří koaliční zastupitelé tu překvapivě hlasovali i podle svého názoru a přesvědčení, a ne jen podle stranického „befelu“. Některé jsme slyšeli i poprvé promluvit. Zdá se, že se něco pohnulo…