Zdeněk Nejdl, starosta Rakovníka

Vážení občané Královského města Rakovníka,
opět po roce vstupujeme plni očekávání a přání do dalšího, již osmého, roku 21. století. Doufám, že rok se sedmičkou na chvostu byl pro vás šťastný a úspěšný. Než ovšem začnete plnit svá novoroční předsevzetí, dovolte mi jen ve zkratce zhodnotit uplynulý rok z pohledu města.
Obrázek o úspěšnosti roku 2007 bude snazší si udělat až při vyhodnocení a projednání závěrečného účtu města. Dnes si troufnu tvrdit, že nebyl špatný. Některé akce se sice nepodařilo zahájit, například výstavbu nové školní jídelny, ale i tak se toho dost povedlo. Do zkušebního provozu byla uvedena nová stavba na čistírně odpadních vod Rakovník v hodnotě 35 mil. Kč, na kterou se nám podařilo získat dotaci více než 21 mil. Kč z evropských zdrojů. Dále bylo zrekonstruováno a opraveno několik ulic, rozvinuta síť cyklostezek a pokračuje i obnova školských zařízení.
Město Rakovník žije bohatým kulturním i sportovním životem. Velkým zážitkem pro mě osobně byl například festival bratří Burianů, Heroldův Rakovník nebo titul mistryň ČR pozemních hokejistek. Výčet všech kulturních a sportovních akcí za rok 2007 je tak dlouhý a pestrý, že jen stěží se vybírají ty nejlepší a nejúspěšnější, neboť každá z nich měla své kouzlo a své příznivce. K jejich uskutečnění přispěly také organizace zřizované městem v čele s městskou knihovnou a kulturním centrem. Bez jejich aktivit by nebyl kulturní a sportovní život ve městě tak bohatý a pestrý.
Následující rok s 366 dny bude ve znamení Rudolfa II., neboť právě tento císař povýšil před 420 lety město Rakovník na město královské. Slavnost na počest povýšení našeho města se odehraje 21. června 2008.
Závěrem mi dovolte popřát vám i vašim blízkým do nového roku 2008 pevné zdraví, mnoho úspěchů na poli pracovním i studijním, ale především štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Miroslav Roček, starosta Nového Strašecí

Přeji všem lidem Rakovnicka úspěch na cestě ke zdravému životnímu stylu a k úsilí o další zlepšování mezilidských vztahů. Ať se daří spolupráce občanských iniciativ a místních samospráv. Čtenáři Rakovnického deníku nechť se mohou i nadále těšit ze seriózní práce žurnalistů, kteří jsou si vědomi významu tištěného slova pro vývoj ve společnosti. Vše dobré nejen v roce 2008.