„Navrhované organizační změny mají zvýšit provázanost koordinace činnosti těchto organizačních složek města,“ uvedl starosta Nového Strašecí Miroslav Roček. Podle dostupných informací by obě sloučená zařízení vedl jeden manažer, který by vzešel z výběrového řízení. Ten by měl být zárukou efektivnějšího využití, které by vedlo ke snížení nákladů města na provoz obou zařízení. „Vyčíslení poklesu nákladů se dá jen těžko předjímat. To byl hlavní důvod, proč byl tento bod stažen z programu jednání. Uvidíme, co bude dál,“ dodal na závěr starosta.