Na svém čtvrtečním zasedání projednala rada města Rakovníka mimo jiné i možnost podpory rakovnických stavebníků. Konkrétně se jedná o čtyři budoucí novostavby v ulici Slunečná a devět v lokalitě Na Spravedlnosti. „Město chce podporovat výstavbu nových domů v Rakovníku, a tak rada vyslovila souhlas s podporou stavebníků. Navrhovaná částka pět set tisíc korun byla rozdělena na dvě stě pro Slunečnou ulici a tři sta pro staveniště Na Spravedlnosti. Částka by měla být použita jako část nákladů na zajištění inženýrských sítí těchto parcel,“ uvedl starosta Zdeněk Nejdl. Návrh byl postoupen zastupitelstvu.