Nové Strašecí

Odpoledne 24. listopadu byla hlídce MěP telefonicky oznámena propadlá vozovka na Žižkově náměstí. Po prověření byla věc oznámena Technickým službám kprovedení dalších opatření.

Drobné krádeže se dopustil vmarketu PLUS večer 30. listopadu novostrašecký občan. Při prověřování jeho osoby bylo zjištěno, že je na něj vydán příkaz kzatčení, proto byl muž ihned předán policistům.

Další krádeže vmarketu PLUS byly odhaleny zaměstnanci 1. prosince. Zboží bylo vráceno a pachatelům uloženy přiměřené blokové pokuty.

Řidič vozidla řídící pod vlivem alkoholu byl hlídkou městské policie zastaven po půlnoci 2. prosince. Slovenský občan byl předán Policii ČR.

Žena částečně zbavená způsobilosti kprávním úkonům způsobila rozruch vHavlíčkově ulici dopoledne 3. prosince. Ženu bylo nakonec nutné odvézt domů (do Zbečna) a předat příbuzným.

Kvykradení osobního vozidla došlo ráno 4. prosince v Jiráskově ulici. Přivolaní strážníci na místě věc oznámili Policii ČR.

Dopoledne 4. prosince přejel vlak vPecínově dva psy a smrtelně je zranil. Strážníci zajistili jejich odborné utracení a postarali se o jejich odstranění zmísta nehody.

Hledanou osobu zajistili strážníci večer 5. prosince na Komenského nám. Novostrašecký občan byl předán Policii ČR.

Část krajnice se utrhla pod kamionem na silnici naproti PLUSu večer 6. prosince. Strážníci zajišťovali bezpečnost provozu až do doby, než byl kamion vyproštěn.

Krátce před půlnocí 14. prosince veřejně močil na chodník vPalackého ulici rynholecký občan. Na místě byl odměněn přiměřenou blokovou pokutou.

Řidiče zastaveného kvůli banálnímu dopravnímu přestupku kontrolovali strážníci MěP dopoledne 15. prosince. Po zjištění, že muž nevlastní řidičský průkaz, byla věc oznámena jako trestný čin Policii ČR.

Při ošetření pravděpodobně drogově závislé dívky asistovali strážníci zdravotníkům večer 15. prosince. Dívka byla nakonec odvezena do rakovnické nemocnice.

Rynholec:

Krátce po půlnoci 20. listopadu byl hlídkou městské policie ve Strašeckéulici nalezen ležící muž, stochovský občan. Po vyloučení zdravotních potíží a zjištění silné podnapilosti byl muž zmísta vykázán.

Kdopravní nehodě u dolu Armáda došlo odpoledne 7. prosince. Strážníci zajistili bezpečnost dopravy a přivolali na místo Policii ČR.

Dalšího opilce odváželi strážníci MěP domů dopoledne 6. prosince. Muž byl „v lihu“ tak silně „naložen“, že vůbec nezvládal komunikaci a rodině mohl být předán jen díky tomu, že byl hlídce městské policie znám zpředchozí činnosti.

Lány:

Dopravní nehoda dvou motorových osobních vozidel vulici U Lipky byla hlídce MěP nahlášena večer 19.listopadu. Strážníci na místě vyloučili přítomnost alkoholu účastníků nehody a přivolali Policii ČR.

Dosud neznámý pachatel prorazil palivovou nádrž zaparkovaného osobního vozidla, zřejmě za účelem krádeže pohonných hmot. Vzhledem kvýši způsobené škody byla věc na místě oznámena Policii ČR, na místě zasahovali i hasiči, kteří likvidovali vyteklou naftu.

Řevničov:

Krozkrádání majetku vbývalém statku docházelo opět odpoledne 24. listopadu. Po zjištění totožnosti všech osob byl osobám zakázán další vstup na pozemek, další opatření jsou již podniknuta.

Kdopravní nehodě poblíž motorestu Farma došlo po půlnoci 2. prosince. Strážníci na místě vyloučili vliv alkoholu u řidiče, zajistili bezpečnost provozu a na místo přivolali Policii ČR.

Ke krádeži stromů vobecním lese došlo dopoledne 13. prosince. Věc je vsoučasné době všetření. Ze strany městské policie byla podniknuta taková opatření, aby příště byla krádež podstatně ztížena a současně aby bylo možno zjistit osobu pachatele.

Na základě stížností občanů na vzrůstající vandalismus vobci byla vnocích 14. a 15. prosince podniknuta Městskou policií bezpečnostní opatření vobci. Při těchto opatřeních bylo potvrzeno, že vjedné zmístních restaurací dochází kpodávání alkoholu osobám mladším 18 let. Tyto osoby byly tentokrát předány svým zákonným zástupcům, majitel provozovny byl upozorněn, že bude-li se věc opakovat, bude delikt oznámen kprojednání příslušnému správnímu orgánu.

Kdopravní nehodě autobusu došlo dopoledne 10. prosince na silnici směrem na Mšec. Strážníci vyloučili vliv alkoholu u řidiče, zajistili bezpečnost provozu a přivolali Policii ČR.

Městská policie

Dukelská 550, 271 01 Nové Strašecí

tel.: 602 395312, E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz