Prostřednictvím Rakovnického deníku vám přinášíme plné znění tiskové zprávy bez redakčních úprav.

 

Vážení přátelé,

rád bych vás touto cestou oficiálně informoval o ukončení činnosti Dětské

televize, redakce Rakovník a to k 31.12.2007.

UPŘESNĚNÍ

Dětská televize, redakce Rakovník v současné době sídlí v budově "ARCHA",

Dukelských Hrdinů 252. Protože stávající nájemní smlouva končí k 31.12.2007,

vypsalo město Rakovník poptávkové řízení na pronájem budovy na následující

období, kterého jsme se také zúčastnili. Dne 29.11.2007 pak Rada města

Rakovník projednala a schválila podmínky, za jakých prostory pronajme. Ty

jsou však pro nás a naši činnost především finančně neúnosné a v podstatě

likvidační. Proto jsme nuceni k 31.12.2007, tedy ke dni skončení nájmu,

ukončit také činnost Dětské televize, redakce Rakovník.

HISTORIE A VÝSLEDKY

Rakovnická redakce Dětské televize začala vznikat na přelomu ledna a února

2005.

Oficiální zahájení činnosti Dětské televize, redakce Rakovník proběhlo

1.června 2005 za účasti zástupců města, médií, škol a samozřejmě i členů

naší redakce. Tohoto aktu se ujal patron naší redakce, moderátor Pavel

Anděl, který symbolickým přestřižením pásky a prvotním zápisem do kroniky

oficiálně činnost naší redakce zahájil. Za 2,5 roku činnosti redakce (přesně

944 dnů) vzniklo několik desítek anket, reportáží a dokumentů, ale také

školní naučné pořady a rozsáhlé projekty jako:

"Rakolympiáda 2006"

Hodinový sestřih s rozhovory účastníků, zpracovaný na DVD, navíc s titulky

ve třech jazycích zúčastněných zemí.

"Sen noci Svatojánské"

Sestřih několika kamerového záznamu z představení muzikálu Uměleckého centra

dětí a mládeže (UCDAM) v Havlíčkově Brodu. Sestřih byl vydán na DVD.

"Kdo si vezme Kateřinu"

Doposud nejrozsáhlejší projekt naší redakce, kde si mladí tvůrci vyzkouší i

práci s dabingem. Muzikál bude doplněn hranými scénami, které Dětská

televize natáčela na letním soustředění o prázdninách. Zpracování na DVD a

slavnostní křest je plánován na polovinu příštího roku. Muzikál je opět z

produkce Uměleckého centra dětí a mládeže v Havlíčkově Brodu.

ZÁVĚREM

Protože poslední z projektů je rozpracován a přislíbili jsme muzikál vydat

na DVD v termínu tak, aby mohl být především na školách prezentován do konce

školního roku, rádi bychom svému závazku dostáli a v rámci stávajících

možností v provizorních podmínkách muzikál na DVD zpracujeme.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegům, partnerům, sponzorům a dalším

lidem za jejich podporu a popřát vše nejlepší do nového roku. Hlavně hodně

zdraví a také trochu toho štěstíčka.

Miroslav Bretšnajdr

předseda sdružení

JuniorStudio o.s.

zřizovatel Dětské televize, redakce Rakovník

telefon: 775665540

email: juniorstudio@juniorstudio.cz