Miroslav Vachek koncem loňského roku předložil novostrašecké radnici návrh usnesení, který měl formou studií zprůhlednit situaci kolem školního komplexu v Novém Strašecí. Jedno ze stěžejních témat ve městě, škola na periferii nebo v centru, vyvolalo ve Strašecí řadu spekulací a debat. Vachek požadoval více informací a podrobné prostudování obou variant.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva města nebyl jeho návrh projednán. Dočkal se až teď v únoru na posledním zastupitelstvu, které se konalo minulou středu.

„Můj podnět, který podpořila řada občanů, vznikl na základě poměrně realisticky vykreslované budoucnosti se školními autobusy vozícími žáky s povinnou školní docházkou do areálu mimo město. Cílem bylo získání relevantních informací o výhodách a nevýhodách školního areálu v současné i uvažované lokalitě. Cílem bylo znát odpověď, co vede současné vedení města k názoru o vhodnosti vybudovat školní areál v těsné blízkosti postupně dostavované dálnice Praha – Karlovy Vary,“ zrekapituloval Miroslav Vachek.

Od podání tohoto podnětu do jeho projednání uplynuly bezmála tři měsíce a za tuto dobu jsme byli svědky mnoha prohlášení od představitelů města. „Celá věc nakonec byla uzavřena středečním usnesením zastupitelstva, které konstatovalo, že Nové Strašecí se v současné době k realizaci areálu nechystá,“ konstatoval Vachek, který by chtěl poděkovat všem občanům, kteří ho v jeho úsilí o získávání informací podpořili. „Poděkovat a slíbit jim, že dění týkající se základního školství a školství v Novém Strašecí obecně budu i nadále sledovat,“ vzkázal na závěr třicetiletý pracovník Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.

O škole každý den jinak
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům Nového Strašecí, kteří podpořili můj návrh na vypracování studií na rozvoj školního areálu v centru města (tj. v současném umístění) a severozápadní zóně, jak o tom již několikrát v médiích pohovořil starosta města Miroslav Roček.
Časová osa událostí
30. 11. 2007 – Podán návrh na vypracování studií s podporou 35 občanů Nového Strašecí.
5. 12. 2007 – Na stránkách Rakovnického deníku se objevují slova starosty M. Ročka:
„Před jednáním zastupitelstva o této věci je nutno předběžně oslovit instituci, která bude způsobilá do požadované studie zahrnout požadovaná hlediska, a to pedagogická, urbanistická, architektonická a ekonomická. Spolupráci s panem Vachkem na vyhledání, výběru a oslovení takovéhoto dodavatele služby uvítáme. Zákon nám pro tyto záležitosti stanovuje lhůtu devadesát dnů na řádnou přípravu podkladů k jednání. Uděláme vše pro to, abychom věc včas a náležitě vyřešili. Bude na pořadu jednání městské rady již tento týden. Stanovisko rady však nemohu předjímat,“ řekl k tomu novostrašecký starosta Miroslav Roček.
(Zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/rakovachek20071205.html)
12. 12. 2007 – Jednání zastupitelstva Nového Strašecí – návrh nebyl projednán.
14. 12. 2007 – Vychází článek v Mladé frontě DNES.
„Výstavba nového školního areálu v Novém Strašecí bude v nedaleké budoucnosti nutností,“ připustil starosta Miroslav Roček, který se opírá především o výsledky demografické studie. Je pravděpodobné, že město by nový školní areál nechalo postavit mimo centrum na zelené louce. Ve městě už místo na takovou stavbu není. Rozhodnuto však není.
(Zdroj: Mladá fronta DNES 14. 12. 2007)
19. 12. 2007 – Podle informace poskytnuté na základě zákona o svobodném přístupu k informacím: „Pan starosta použil informace z demografické studie, která mu byla prezentována formou přednášky soukromou osobou.“ (JUDr. Tláskal).
4. 1. 2008 – Na žádost pana starosty poskytnout kontakt na jednoho z možných zpracovatelů – Radima Perlína.
8. 2. 2008 – Jednání rady města.
Město se v současné ani blízké době k realizaci areálu nechystá a je zřejmé, že toto není schopno vlastními silami zvládnout. Jak již bylo i v tisku prezentováno, snaží se pouze o vytvoření podmínek pro budoucí realizaci projektu úpravou územního plánu města. Jako podklad pro změnu územního plánu je studie proveditelnosti v této fázi rozhodovacího procesu bezpředmětná.
(Zdroj: Zápis z jednání rady – poskytnutý na základě zákona o svobodném přístupu k informacím)
Zatím jediná relevantní fakta
Zatím jediným veřejně známým relevantním faktem tak nadále zůstává, že ve výzvě na zpracování územní studie (generelu) severozápadní zóny se v zadání objevují tato slova:
Území by mělo v budoucnu obsahovat:
- Areál České zemědělské univerzity
- Podnikatelský inkubátor
- Školský areál (MŠ, ZŠ, tělocvična)
(Zdroj: Výzva pro zadání nabídky z 5. 9. 2007)

V Novém Strašecí 27. 2. 2007
Miroslav Vachek