V příštím týdnu proběhne v Brně veletrh cestovního ruchu Go a Regiontour. Návštěvníci se zde setkají také s nabídkou regionu Rakovnicka.
Ve spolupráci s městskou knihovnou se bude rakovnické zastoupení snažit nalákat návštěvníky veletrhu na hlavní oslavu 420. výročí povýšení města Rakovníka na město královské. Zaujmout chce hlavně speciálními pozvánkami, kalendáři s pozvánkou, jakým byl například ten v lednovém vydání měsíčníku Radnice, a originálním razítkem s hlavou Rudolfa II. Samozřejmostí bude kulturní přehled na jednotlivé měsíce. Novinkou na poli prospektů bude třetí pokračování tzv. Procházek po městě. Připravuje se také obsáhlejší informační materiál s typy na výlety po našem rakovnickém regionu.
„Jsme regionem chmele a chmel zůstane takovým tím ústředním tématem naší prezentace, s tím, že se budeme snažit vyzdvihnout určitá lákadla jednotlivých turistických lokalit. Všechno by ovšem mělo působit harmonicky jako celek, tedy jako Rakovnicko. Dále bude naše pozornost věnována i blízkým cílům v sousedních regionech, odkud by se nám mohlo podařit nalákat další turisty,“ řekl ke strategii prezentace mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.
Na veletrhu se bude prezentovat také Svazek Měst a Obcí Rakovnicka, který představí hlavně nové prospekty. Bude se jednat o sadu sedmi turistických prospektů pro rok 2008. Prospekty v podobě praktických skládanek o dvanácti stranách představují pět tematických turistických oblastí Rakovnicka – město Rakovník, Křivoklátsko, Jesenicko, Džbán a Kraj chmele, Rakovnicko jako celek a novou cyklistickou zelenou stezku Berounka - Střela, která bude otevřena od března 2008. Do plánu prezentací jsou zařazeny i doprovodné akce jako například odemykání řek a stezky pro turisty.