Slavnostní zahájení výsledného produktu z tříletého pátrání studentů Gymnázia Zikmunda Wintra po minulosti a přítomnosti 52 obcí našeho okresu se uskutečnilo v úterý v Petrovcově síni rakovnického Muzea TGM a jen o den později se jeho pokračování otevřelo na výstavách v Muzeích TGM v Lánech, v Novém Strašecí a v Jesenici. Celkem se studentům podařilo zaplnit 308 černobílými a 748 barevnými fotografiemi 110 panelů.
Rakovnická výstava se pochopitelně zaměřila především na Rakovník (okolí školy) a také na snahu rakovnických studentů původní zadání „Krajiny za školou“ rozšířit.
Konečný produkt svého pídění v domácích albech, kronikách obcí, u pamětníků, v knihovnách, časopisech a starých novinách, ve státním okresním archivu, v informačních centrech, na internetu nebo ve fotoklubu Amfora proto pojmenovali Prolínání aneb Minulost a přítomnost Rakovnicka ve fotografiích.
Panely v Petrovcově síni jsou věnovány městu starému i novému, sokolovně, Čermákovým sadům, náměstí, kostelu, školám, městským částem směřujícím k nádraží či na Prahu a vždy kromě současné podoby nalezneme ty samé objekty ještě v nejstarší dochované fotografické podobě.
Výstavu si perfektně zahájili samotní tvůrci projektu spolu se skvělými zpívajícími a hrajícími kolegy.
„Ti, co s projektem v roce 2005 začali, už mají po maturitě. Jejich současným pokračovatelům, například primánům Doubravce Požárové ze Lhoty pod Džbánem či Jiřímu Kaučovi z Lišan, je dvanáct. Věk tu ale nehraje roli, vždyť i v práci si je možné předávat pomyslnou štafetu, stačí jen chtít,“ píše se v tiskové zprávě k výstavě.
Prvá přihláška do tohoto celostátního projektu byla nejprve v roce 2005 oslyšena. Studenti to pochopitelně nevzdali, přijetí se dočkali v září. V Praze s nimi začali počítat. Ovšem jak běžel čas a nic se nedělo, původní nadšení opadalo, z původní party nakonec zbyla čtveřice. Ale i ta stačila zažehnout jiskérku u mladších ročníků. Nakonec ve skoro detektivním pátrání po dokladech minulosti v Rakovníku a v obcích, odkud pocházeli, vytvořilo základní tým třináct studentů, projekt pak zakončila již celá čtyřicítka nadšenců, neváhajících pro týmové porady svého projektu Rakovnicko v minulosti a současnosti obětovat dennodenně dokonce hlavní přestávku. A když už všechny použitelné fotografie měly svůj komentář, došlo i na internet a školní panely, na výstavu v Praze.
O projektu vyšla dokonce celostátně knížka, kterou byli v závěru slavnostního zahájení obdarovány obce i instituce, všichni, kteří neváhali studentům při jejich vyhledávání pomoci.
Došlo také na poděkování jmenovité - panu Hvězdovi z Amfory, paní Mayerové, ředitelce archivu, paní Křikavové, ředitelce knihovny, profesorkám gymnázia Pleskové a Lipecké, řediteli muzea Povolnému a pochopitelně duši projektu, paní profesorce Lence Hejdové. Výstava potrvá do 27. ledna.