Výjezdové stanoviště rakovnické záchranky, kam můžete zamířit i v případě, pokud potřebujete ošetření na pohotovosti, sídlí v areálu rakovnické nemocnice za budovou ředitelství.
„Pokud je pacient z pohotovosti poslán na některé z našich oddělení v nemocnici, zaplatí znovu poplatek devadesát korun, neboť pohotovost není naším zařízením, nýbrž spadá pod kraj,“ uvedl jednatel společnosti Privamed Healthia, Jaromír Bureš. Právě této společnosti patří již zhruba půl roku rakovnická nemocnice.
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje bylo založeno 1. října 2002, jako příspěvková organizace Středočeského kraje.
Dle primáře rakovnické záchranné služby Leoše Klika rakovnická záchranka při výjezdech vychází z legislativy, kterou je pro ně v tomto ohledu závazná vyhláška ministerstva zdravotnictví číslo 434/92 Sb. o zdravotnické záchranné službě, která definuje, že se jedná o stavy bezprostředně ohrožující život, ke stavům, které bez rychlého poskytnutí odborné pomoci způsobí trvalé chorobné změny nebo mohou vést k náhlé smrti, dále pak pro stavy provázené akutní bolestí a stavům se změnou chování postiženého, které ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí. Srozumitelnou řečí lze říci, že v praxi jde o náhle vzniklá onemocnění nebo akutní zhoršení zdravotního stavu, projevující se bolestí na prsou, dušností, poruchou vědomí a bezvědomím, intenzivní bolestí hlavy, ochrnutím, křečemi, či masivním žilním krvácením. Dále pak k vážnějším dopravním nehodám a úrazům, pádům z výšky, tepenným krvácením, úrazům hlavy s poruchou vědomí, zlomeninám dlouhých kostí, závažným popáleninám, opařeninám a úrazům elektrickým proudem. „Jasným důvodem jsou i otravy chemickými látkami a akutní těhotenské stavy. Pomáháme při hromadných neštěstích. Jestliže se nejedná o výše jmenované situace a zejména, jde–li o dlouhodobě trvající poruchu zdraví bez neobvyklého zhoršení, je třeba se obrátit na svého praktického lékaře, případně lékařskou službu první pomoci,“ zdůraznil primář Leoš Klik.