Zajímalo nás tedy, co všechno by mělo předškolní dítě pokud možno ovládat, aby bez větších problémů zvládlo nejen zápis, ale i první měsíce ve školní lavici.
„Budoucí prvňáček by měl být zcela určitě především samostatný,“ zdůraznila nejdůležitější předpoklad úspěšného nástupu do školy učitelka 2. ZŠ Rakovník Libuše Martínková.
Dítě se už musí umět samo oblékat, zavazovat si tkaničky bot, dodržovat hygienu, umět jíst příborem. „Důležité je také to, aby prvňáček vydržel u zadaného úkolu alespoň čtvrt hodiny a byl schopný dokončit práci. Měl by se rovněž naučit pracovat samostatně v kolektivu dětí,“ pokračovala Libuše Martínková.
Dalším předpokladem úspěchu je znalost barev, geometrických tvarů jako obdélník, čtverec, kruh a hlavně dbaní na správnou výslovnost. „Rodiče by se svým dítětem měli ještě zavčasu navštívit logopedii, aby se vady řeči odstranily pokud možno ještě před nástupem do první třídy. Špatná výslovnost totiž pak prvňáčkům dělá hrozné problémy například při psaní diktátů,“ uvedla příklad učitelka.
Předškolák už by měl umět správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, měl by umět počítat do pěti a vystřihovat jednoduché tvary. Dodržovat zásady slušného chování.
„Všem rodičům přejeme mnoho trpělivosti, tvořivosti a pochopení pro své děti,“ uzavřela učitelka Libuše Martínková.