Má zůstat novostrašecká základní škola v centru města, nebo se má v budoucnu přesunout do průmyslové zóny Severozápad?
Tak tato otázka v nedávné době rozpoutala ve městě řadu debat. Koalice i opozice vznesla své argumenty. Vidina samostatného školního komplexu, který by koncepčně splňoval potřeby studentů, kumulované do jednoho místa, nenechala klidným ani současného ředitele školy Stanislava Hajného. Tomu se tato myšlenka zamlouvá.

Návrh usnesení

Samotný projekt má však mnoho otazníků. I proto se do celé věci vložil Novostrašečan Miroslav Vachek. Ten se do města přistěhoval zhruba před deseti lety. Třiatřicetiletý pracovník Výzkumného ústavu pedagogického v Praze v současnosti předložil novostrašecké radnici návrh usnesení, který by měl formou studií inkriminovaných lokalit, široké veřejnosti celou záležitost zprůhlednit (viz. informace v rámečku). „Nechci vyvolat ve Strašecí revoluci. Jde mi jen o to, aby byly na stole informace,“ nechal se slyšet Vachek, který se považuje za apolitického. Netají se však s tím, že inklinuje ke KDU-ČSL a místnímu občanskému sdružení Město pro rodinu, rodina pro město. Podle jeho slov hraje ve společnosti dostatek informací důležitou roli. „Strašecí je takovou oblastí, odkud většina lidí jezdí za prací do Prahy a vrací se až večer. Proto považuji například informace na webových stránkách města za důležité. Také nesouhlasím s nedávnou snahou radních provést změnu jednacího řádu,“ podotkl Vachek.

Starosta

„Před jednáním zastupitelstva o této věci je nutno předběžně oslovit instituci, která bude způsobilá do požadované studie zahrnout požadovaná hlediska, a to pedagogická, urbanistická, architektonická a ekonomická. Spolupráci s panem Vachkem na vyhledání, výběru a oslovení takovéhoto dodavatele služby uvítáme. Zákon nám pro tyto záležitosti stanovuje lhůtu devadesát dnů na řádnou přípravu podkladů k jednání. Uděláme vše pro to, abychom věc včas a náležitě vyřešili. Bude na pořadu jednání městské rady již tento týden. Stanovisko rady však nemohu předjímat,“ řekl k tomu novostrašecký starosta Miroslav Roček.

INFORMACE

Jelikož v poslední době v tisku, včetně Novostrašeckého měsíčníku, probíhala diskuse o uvažované lokalitě pro možné umístění školních budov mimo současné centrum, navrhuji zastupitelstvu přijmout tento návrh na usnesení:
Usnesení č.
Zastupitelstvo města
ukládá radě města


1. nechat vypracovat studii možného rozvoje základní školy a gymnázia v centru Nového Strašecí, zejména s využitím stávajících školních budov a přilehlých pozemků – v této studii musí být zahrnuta zejména hlediska pedagogická, urbanistická, architektonická a ekonomická,
2. nechat vypracovat studii možného rozvoje základní školy a gymnázia v Severozápadní zóně – v této studii musí být zahrnuta zejména hlediska pedagogická, urbanistická, architektonická a ekonomická,
3. zohlednit náklady na tyto studie v rozpočtu města na rok 2008,
4. zveřejnit
– výše uvedené studie na internetových stránkách Nového Strašecí,
– závěry těchto studií v Novostrašeckém měsíčníku,
5. zohlednit závěry těchto studií v návrhu územního plánu Nového Strašecí, který posléze předloží zastupitelstvu obce k projednání.


Důvodová zpráva

V roce 2008 se bude schvalovat územní plán, který může vytvořit prostor pro vytvoření školního areálu v „Severozápadní zóně“. Prozatím však nejsou veřejně známy varianty počítající se zachováním a rozvojem školního areálu v jeho současné lokalitě či lokalitách blízkých. Věříme, že dostatek informací o všech uvažovaných variantách je základem pro kvalifikované rozhodnutí.