To se Rakovničanům nelíbí. Obyvatelé Vysoké ulice dokonce vytvořili petici a tu odnesli na úřad. „Podepsali se defakto všichni obyvatelé z ulice,“ řekl pan Marek.

S nezprůjezdněním zmíněné ulice nemá problém ani projektant dopravní studie Jan Kašík. Ten přítomným vysvětlil, že ve studii se uvažovalo o tom, že místo Vysoké ulice by byla lepší pro vjezd či výjezd ulice Poštovní.

„Lidem z vedení však vadilo přerušení chodníku v jižní části náměstí. Podle mě je vedení nejvíce nakloněno systému pěti závor a otevření Vysoké ulice,“ reagoval na stížnosti Rakovničanů Jan Kašík a dodal: „Návrhů na vyřešení dopravy je několik a jsou i lepší. O konečné podobě dopravního systému rozhodnout politici a ne odborníci.“

Rakovničané diskutující v rámci Občanské kavárny, kde lidé hovoři o problémech města s odborníky, městu jasně vzkazují, že závory nechtějí.

„Rakovničané nechtějí na náměstí žádné vjezdní a výjezdní závory, poplatek chtějí řešit formou parkovacích automatů a průjezd náměstím umožnit do kruhu,“ řekla Pavlína Čiberová, moderátorka Občanské kavárny.

Právě na základě umožnění jízdy do kruhu na náměstí by mohla být odstraněna výběrčí budka na Žižkově náměstí, která je trnem v oku Rakovničanů již několik let. „Auta by vyjížděla z Poštovní ulice, zásobování a rezidenti by mohli opouštět náměstí Trojanovou a Nádražní ulicí. Navíc uprostřed náměstí vybudovat komunikaci, aby auta nemusela objíždět celé náměstí,“ řekla Pavlína Čiberová.

Projektant Jan Kašík řekl, že i komunikaci uprostřed náměstí jeho tým navrhl, ale ani to se vedení nelíbilo. Do diskuze se zapojil i jediný rakovnický zastupitel Miloslav Kubínek. Ten řekl, že rakovničtí komunisté požadují, aby byl vjezd na náměstí umožněn bez poplatku a provoz by byl řízen pouze dopravními značkami. Tím se podle Kubínka podpoří živnostníci na náměstí. „V případě, že se nám to nepodaří prosadit, chceme, aby majitelé parkovišť u supermarketů platili za parkoviště větší poplatky a daně,“ uvedl Kubínek.

Podle posledních výroků starosty Zdeňka Nejdla je zřejmé, že hlava města se přiklání k možnosti umístění pěti závor a zpoplatnění vjezdu do ulic poblíž Husova náměstí. Na náměstí by pak byly umístěny platební automaty, po uhrazení parkovného obdržíte lístek s čárovým kódem, který přiložíte při výjezdu u stojanu u závory. Podobné systémy najdete v řadě nákupních středisek.