Záměr opravy fasády městské knihovny v Rakovníku na Husově náměstí avizovali rakovničtí radní již v lednu. Současná fasáda je již velmi poškozená, na mnoha místech opadává, na dalších místech jsou trhliny a stejně tak je i kvůli stáří rozdílná barevnost.

„Při opravě fasády budou odstraněna veškerá nesoudržná místa, která budou nahrazena novou nastavovanou omítkou, trhliny budou proškrábnuty a vyplněny maltou,“ řekl mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek s tím, že opravený povrch západní fasády bude opatřen jednobarevným silikátovým fasádním nátěrem okrové barvy.

„Jižní fasáda ve směru od Husova náměstí bude opatřena nátěrem ve stávajících barvách tak, aby tvořila opticky jeden celek s fasádou domu číslo 123,“ doplnil Cafourek.