Nyní je v Rakovníku hospitalizováno celkem pět pozitivních pacientů, z toho jeden na plicním ventilátoru. Nemocnice má vyčleněno dvanáct lůžek v rámci tří oddělení a v případě potřeby by vyčlenila celé jedno samostatné oddělení.

„Situace je sice stabilizovaná a péče je prozatím poskytována bez omezení, rádi bychom se ale připravili na případnou budoucí situaci, kdy požadavky na péči budou na hranici našich možností, či dojde v důsledku epidemie ke snížení počtu zdravotnického personálu,“ vysvětlil svůj záměr jednatel nemocnice Tomáš Jedlička.

Ten chce vytvořit skupinu dobrovolníků, která bude připravena přijít po předchozí domluvě a přípravě pomoci provozu nemocnice. „Tuto skupinu bychom rádi sestavili z řad mediků, studentek zdravotních škol, ale i občanů. Podle kvalifikace by nám mohli pomoci jak s ošetřovatelskou péčí, tak s pomocnými pracemi,“ nastínil jednatel. Zájemci se mohou nemocnici hlásit na e-mailové adrese dobrovolnici@nemorako.cz nebo se ozvat na telefon 313 525 296.

S nedostatkem personálu bojuje také nedaleká kladenská oblastní nemocnice, kterou lidé z Rakovniccka hojně využívají. „Bohužel s uzavřením škol se řada sester musí postarat o své děti a nemohou u nás sloužit. V krátké době bude nutné omezit péči v nemocnicích jako na jaře,“ sdělil lékař kladenské nemocnice Robert Kučírka.

Ten také potvrdil, že v oblastní nemocnic docházejí vyčleněná lůžka. „Pro ventilované pacienty jsou lůžka neustále plně zaplněná a co se týče standardních oddělení, pokud se trend nárůstu pacientu nezmění, brzy nebudou nynější kapacity dostačující,“ upozornil kladenský lékař.

Právě kladenské nemocnici by mohla být nápomocna ta rakovnická, která disponuje osmi lůžkovými odděleními s celkem 306 lůžky a poskytuje ošetření pacientům ve jednadvaceti ambulancích. „Pokud nám budou kapacity a síly stačit, jsme připraveni pomoci i jiným zařízením, která by byla enormně zatížena počtem pacientů, především v oblasti intenzivní péče,“ potvrdil jednatel nemocnice v Rakovníku Tomáše Jedlička.