Při této příležitosti uspořádala 1. základní škola Rakovník ve staré tělocvičně ve dnech 25. až 27. ledna ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, Muzeem T. G. M. Rakovník, Městskou knihovnou Rakovník a Státním okresním archivem v Rakovníku výstavu věnovanou Poctě obětem holocaustu.

V úvodu žáci z historického kroužku nastínili program výstavy i besedy a poté načali téma, které v každém z nás vzbuzuje pocit těžkosti.

Ilustrační foto.
Nové Strašecí a Rynholec se dohadují o příspěvcích na žáky. Dar nestačil

K výstavě byl přizván i Prapor podpory nasaditelných sil v Rakovníku, respektive jeho zástupci. Velitel podplukovník Tomáš Gubáš vzpomenul na války nedávné, ať už v Jugoslávii nebo nyní na Ukrajině a zdůraznil, že i zde probíhaly a probíhají genocidy na obyčejném obyvatelstvu.

Vrchní praporčík Petr Toužil ve stručnosti pohovořil o situaci naší země v době Protektorátu Čechy a Morava, o odboji a také něco málo o tehdejší Československé armádě a jejích ztrátách v době okupace. Došlo i na slova díků za dobrovolné finanční příspěvky do kasičky Vojenského fondu solidarity v době listopadové sbírky pro válečné veterány.

Výstava firmy Otta v Galerii Samson Cafeé v Rakovníku.
Foto: Výstava v Samson Cafeé nabízí výběr reklamních obrazů a plakátů firmy Otta

V druhé části besedy vystoupil publicista a průvodce Roman Hartl, který žákům a všem přítomným přestavil především židovský Rakovník a osudy Židů.

Výstava je ve čtvrtek k vidění do 11 do 16 hodin, v pátek od 11 do 18 hodin.