Na táboře se nebudou probírat jen suchá historická fakta, ale odborní muzejní pracovníci děti seznámí s historií Rakovnicka při praktických ukázkách, plnění jednoduchých badatelských úkolů a hrách. Během tábora samozřejmě také vyrazí do terénu a navštíví všechny pobočky muzea

.Tábor začíná v pondělí 25.a končí v pátek 29. srpna, každý den vždy od osmi do šestnácti třiceti. Poplatek činí 200 korun za dítě a den. Zahrnuje náklady na pojistné, cestovné, vstupy, oběd(svačinu a pití s sebou).

Přihlášky vyzvedávejte v muzeu u Pražské brány nebo na www.muzeumtgm.cz. Termín odevzdání přihlášek je do 30. června.