Proti tomuto plánu se bouří nejen místní obyvatelé, ale také politici a zástupci nemocnic. 
O „redukčním“ plánu porodnic se zatím jen diskutuje, avšak jeho podoba bude známa už v příštím roce. K faktickým změnám, pokud budou schváleny, by pak mělo dojít od roku 2013. Zatím se řeší, jaké bude minimální číslo porodů za rok. Jedná se o 500, 600 nebo 800 porodech v roce – toto číslo pak bude směrodatné pro smlouvu se zdravotní pojišťovnou a tím pádem zachování v provozu.

„Tam, kde se už nyní rodí méně než pět set dětí za rok, je zcela neekonomické držet tuto porodnici v provozu. Prakticky to nejsou ani dvě děti za den,“ uvádějí představitelé ministerstva zdravotnictví a VZP. Mezi navrhovanými porodnicemi, které by se měly rušit, je nejen ta v Rakovníku, ale i v nedalekém Žatci.

Široko daleko byste porodnici nenašli. Zatímco v Rakovníku se za rok narodí pouze okolo pěti set dětí, v Žatci je to o sto více.
Tato zpráva nenechala klidným senátora Marcela Chládka (ČSSD). Ten se proti takovýmto úvahám ostře ohradil. Podle něj je to další rána do vazu Rakovnicka jakožto nejchudšího regionu Středočeského kraje a přispěje k dalšímu vylidňování kraje.

„Lidé se nebudou přece stěhovat do míst, kde nebudou mít možnost přivést na svět svého potomka,“ řekl Chládek a dodal: „Považuji tyto návrhy za velmi nešťastné a vyzývám pojišťovny i ministerstvo, aby svůj postup náležitě zvážily. Lidský život by měl mít před ekonomickými a úspornými opatřeními vždy přednost. Podle mého názoru může nesmyslné opatření při akutních porodech či potížích vážně ohrozit nastávající rodičky a některé z nich nemusí být včas dopraveny do nemocnice, bude-li příliš vzdálena. Kde budeme na Rakovnicku a Lounsku rodit? Někde na poli?“ ptá se senátor. Sám ještě dodal, že proti všem uvedeným návrhům bude bojovat, jak jen to bude z jeho pozice možné.

Posuzování porodnic podle počtu porodů za rok odmítá i ředitel rakovnické nemocnice Jaromír Bureš. Ten si myslí, že zásadní je to, kde jsou nemocnice v daném regionu umístěné a jak daleko by bylo do nejbližší porodnice v případě zrušení těch původních. „Nikdo se mnou, jako se zástupcem rakovnické nemocnice, o možném zrušení rakovnické porodnice nejednal. Myslím, že pojišťovny jsou si dobře vědomy složitější situace na Rakovnicku – dlouhé vzdálenosti, rozlehlé území. Už když jsme nemocnici přebírali, mluvilo se o zrušení porodnice, musel jsem její provoz tenkrát obhajovat, nyní se tato varianta znovu oprášila,“ komentoval Bureš. Ten už v tisku uvedl, že by se nemělo mluvit o pěti stech porodech, ale o těch dvaceti, které se odehrávají v nepříznivé či kritické situaci.