Ve škole bude nainstalována schodišťová plošina a nově budou vybudovány také dva výtahy. „Staveniště bude předáno v červnu a práce by měly trvat čtyři měsíce,“ uvedl Jiří Cafourek, tiskový mluvčí rakovnické radnice. Celková cena rekonstrukce je dle odhadů projektanta necelých osm milionů korun na stavební části. Práce budou hrazeny ze získané dotace, která pokryje zhruba devadesát procent celkových nákladů a zbytek dofinancuje město z městského rozpočtu.

Rekonstruovat se bude také 2. Základní škola v Rakovníku. Tam je naplánována rekonstrukce podkroví. Díky tomu vzniknou ve škole nové učebny. „V rámci úprav proběhne vybudování tří nových odborných učeben v podkrovní části školy se zázemím, oprava střešní konstrukce a pokládka střešní krytiny,“ vysvětlil Cafourek. Na tuto akci získalo město dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 19 838 648 korun a zbytek uhradí město ze svého rozpočtu. Práce měly začít už letos na jaře. Současné výběrové řízení bylo, ale zrušeno, protože nebyly dodrženy podmínky zadávacího řízení a město tak musí vypsat novou veřejnou zakázku.