„Žáci přibývají, za devět let jich přibylo přes dvě stě a většinu učeben máme využitou pro kmenové třídy. Proto nutně potřebujeme prostory, kam bychom mohli umístit odborné učebny, především na přírodopis, chemii či zeměpis. Věnujeme se aktivitám, které vyžadují specializovaný prostor, kde si žáci mohou nechat rozpracované věci,“ vysvětlil ředitel školy Karel Folber. Podle něj je důležité, aby škola měla alespoň dvě nové učebny, ve kterých by se třídy mohly střídat a díky kterým by bylo možné výuku více dělit.

Připravovaný projekt by měl řešit také bezbariérový přístup, zázemí pro učitele i nové sociální zázemí. Nejde ovšem pouze o adaptaci podkroví, ale i o modernizaci stávajících učeben, například informatiky.

„Na projekt bychom rádi využili možnosti čerpání dotace,“ informovala mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. Předpokládané realizační náklady stavby činí zhruba 20 milionů korun, ovšem realizace je zatím podmíněná právě možností čerpání dotace.

Naopak budova Omáčkovny se dočká rekonstrukce už v létě. Objekt dostane novou fasádu, vyměněna budou okna i střecha. Objem stavebních pracích přesáhne částku tří milionů korun, stavba by měla začít na začátku června a hotovo má být do konce září, aby byl zachován bezproblémový chod školy. „Stav této budovy nás trápil už delší dobu. Historické centrum prošlo úpravami a vypadá velmi dobře, akorát právě Omáčkovna celé prostranství poněkud hyzdila. Jde tedy především o kosmetický efekt,“ pronesl Folber.

Souběžně s opravou budovy Omáčkovny se uskuteční také rekonstrukce dílen. Ta bude zahrnovat výměnu oken, která jsou již léta v havarijním stavu, některá nejdou ani zavírat. Celkem bude vyměněno 17 oken a jedny vchodové dveře. „Okna i dveře budou vyrobeny v replice těch stávajících,“ doplnila mluvčí. Předpokládané náklady v tomto případě činí 735 tisíc korun.