Na základě výběrového řízení a následném návrhu tajemnice úřadu Ludviky Trešlové rozhodli rakovničtí jmenovat Kapsu vedoucím odboru od 1. července. Doposud byl Tomáš Kapsa vedoucím pracovníkem oddělení památkové péče.

Tomáš Kapsa z Rakovníka je i předsedou Loutkařského spolku Před Branou. Mnozí obyvatelé Rakovnicka jej například ale také znají z Muzea T. G. M. Rakovník, kde často ztvárňuje prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka při nejrůznějších připomínkových akcí.

„Sledoval jsem několik filmů s panem prezidentem, aby jeho pohyby byly věrné. Role Masaryka je pro mne odměnou a velikou ctí,“ řekl Tomáš Kapsa před přípravou akce Den s TGM, který pořádá právě rakovnické muzeum.