Trasa budoucích přivaděčů vody je navržena tak, aby se co nejméně dotkla soukromých pozemků. Státní parcely, pod kterými stavba povede, budou převedeny na podniky Povodí Ohře a Povodí Vltavy bezúplatně. Majetkoprávní vypořádání pro tuto druhou etapu by mělo skončit do roku 2027. Podle plánu by měly přivaděče vody začít fungovat v roce 2030.

Součástí projektu komplexního řešení sucha na Rakovnicku je vybudování přivaděče vody z Ohře do nádrže Vidhostice, dále přivaděče z nádrže Vidhostice do Rakovnického potoka včetně přípojky z budoucí přehrady Kryry a přivaděče vody z Rakovnického do Kolešovického potoka. Vzniknou také menší vodní nádrže v Senomatech a Šanově.

Jedenáctý ročník charitativní akce Boxeři dětem v Rakovníku.
OBRAZEM: Boxeři vybrali pro syny zesnulé Marušky přes sto tisíc korun

„Na Rakovnicku, které je dlouhodobě sužované suchem, pomohou situaci zlepšit nová vodní díla. Plánované přivaděče pak budou v regionu dopravovat vodu z oblastí, kde je jí dostatek, do míst, která jsou sušší. Zajistí dostatečný průtok ve vodních tocích, umožní odběry vody pro závlahy a pomohou s prvotním napuštěním přehrady Kryry,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na Rakovnicku je nedostatek vody dlouhodobým problémem. S ohledem na kapacity zdrojů vody v oblasti je výstavba vodních děl nezbytná. Nádrž Kryry s objemem téměř 8 milionů kubíků bude zajišťovat dostatek vody v povodí Blšanky i Rakovnického potoka, která bude sloužit především pro závlahy rozsáhlých chmelařských a zemědělských oblastí.