Úřad práce nedisponuje informacemi, kolik občanů Ukrajiny již oslovilo zaměstnavatele s poptávkou po pracovním místě. Stále však platí, že nejvíce přicházejí ženy s dětmi, které jako prioritu řeší bydlení, jak zajistit děti a situace hledání zaměstnání se teprve rozbíhá. „Větší zaměstnavatelé organizují náborové pohovory, pro které si zajišťují tlumočníky. I přesto již máme první hlášení, že lidé nastoupili do práce. Zpravidla jde o nekvalifikované a pomocné práce ve výrobních firmách, kde není nutná znalost jazyka,“ sdělila Ledvinová. Konkrétně se ozvala s nabídkou práce například rakovnický P&G, ale například také firma ze Mšeckých Žehrovic, která nabídla deset pozic v oboru floristka a pěstování květin.

Zprostředkovatelé zaměstnání se ze strany běženců setkávají i s kvalifikovaným zdravotním personálem, který ovšem s ohledem na nutnost uznání své kvalifikace nemůže profesi zatím vykonávat. „Zájem se občas objevuje o případné tlumočníky, ale ty bohužel úřad práce nemá k dispozici,“ sdělila ředitelka ÚP Rakovník.

Nabídka volných míst

Struktura volných pracovních míst se na Rakovnicku podle Ledvinové moc nemění. V nabídce převládají stavební a montážní dělníci, zedníci, obsluha strojů, řidiči, kuchaři a číšníci. Zájem je ovšem i o lékaře a zdravotní sestry, zaměstnance hledá i Vězeňská služba nebo Policie ČR. V začínající jarní sezóně je také nabídka do zemědělství.

„Vůle ukrajinských občanů pracovat je opravdu velká, zároveň ale věří, že se v brzké době vrátí zpět do své vlasti. V současné době je z jejich strany zájem o jakoukoliv práci, a to i kvůli jazykové bariéře,“ konstatovala Ledvinová.

Úřad práce ČR je v rámci regionu v úzkém kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízí volná pracovní místa pro cizince a oslovuje další, zda nemají zájem občany Ukrajiny zaměstnat. Také samotní zaměstnavatelé se aktivně obracejí na kontaktní pracoviště ÚP ČR a nová místa hlásí.

V současné chvíli je z celkového počtu 1188 volných míst na Rakovnicku k nabízení označeno s příznakem pro cizince 662 pracovních pozic. „Nabídka se každým dnem rozrůstá. Jedná se i o nově hlášená pracovní místa od vypuknutí krize na Ukrajině a určená této skupině klientů,“ přiblížila Ledvinová. Ta také podotkla, že situace na trhu práce se po opadnutí vlny covidu stabilizuje a vrací se do doby před ní. Oproti loňskému roku došlo ve stejném období k poklesu podílu nezaměstnaných o 0,4% a tento pokles i nadále pokračuje.

Do 20. března byly v rakovnickém pracovišti vyplaceny dávky okamžité pomoci celkem 545 Ukrajincům prchající před válkou. Od 21. března se vyplácí tzv. humanitární dávka, která činí 5 tisíc korun. Úřad práce apeluje na Ukrajince, aby si vyřizovali účty v českých bankách a nemuseli stát fronty na úřadu kvůli humanitární dávce. „Z těchto peněz si mohou uhradit základní životní potřeby, jako je strava, ošacení, léky a podobně. Aby vše probíhalo co nejrychleji, doporučujeme, aby si před první výplatou humanitární dávky zřídili bankovní účet v Česku, včetně bankovní identity. Pak je možné požádat prostřednictvím aplikace na základě čísla pasu a uvedení víza,“ sdělila tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.