Zejména bývalý zastupitel sociální demokracie Miloš Lippert se domníval, že sestavování rozpočtového provizoria a následně rozpočtu je zbytečné, jelikož rozpočet města stejně nikdy nebude sestaven zela přesně.

„Argumenty, že se neví dopředu položky z příjmu, jsou mylné. Rozpočet by se měl podle mne předkládat v roce, který předchází tomu roku, na který se rozpočet schvaluje," řekl Miloš Lippert. Podle něj se během roku stejně příjmová část mění, proto nikdy není rozpočet nastaven přesně.

Kritiku opozice tehdy nevyslyšel nejen bývalý starosta Zdeněk Nejdl (ODS), ale nyní ani ten současný z řad ČSSD Pavel Jenšovský.

Důvod? Je jasný a jednoduchý. Pokud by zastupitelé schválili v prosinci rozpočet města, museli by pak v příštím roce s největší pravděpodobností schvalovat celou řadu rozpočtových opatření. V současné době totiž ještě není známo, na jaké projekty se podaří městu získat finanční podporu z vyhlášených dotačních titulů.

„Je to jednoduché, výstižné, stručné a město bude podle provizoria fungovat," narážel s úsměvem ve tváři právě na kritiku z let minulých před schvalováním rozpočtového provizoria na posledním zasedání zastupitelů bývalý starosta Zdeněk Nejdl. Rakovničtí zastupitelé budou rozpočet města na příští rok schvalovat v únoru příštího roku, a to konkrétně v pondělí 29. února.

Město Rakovník by mělo v příštím roce hospodařit s částkou 316 milionů korun. Podle zpráv z rakovnické radnice by se měly zvýšit daňové příjmy o zhruba tři procenta. největší investiční akcí, jak již bylo několikrát avizováno vedením rakovnické radnice, by mělo být zahájení nutné rekonstrukce městského plaveckého bazénu. Podle starosty města Pavla Jenšovského je zatím v položce v nástinu rozpočtu města pro další rok částka zhruba pětadvacet milionů korun. Pokud vše půjde podle nejoptimističtějších představ, měla by rozsáhlá rekonstrukce, díky níž by v Rakovníku vznikl menší aquapark, začít v září příštího roku.

Stále však není jasné, jakým způsobem bude rekonstrukce financována, jelikož nejsou ještě známé výzvy od jednotlivých ministerstev. „Vyhlížíme dotace od ministerstva životního prostředí, a to na zateplení budovy, a také dotaci od ministerstva školství," řekl starosta.

Město Rakovník by se podle starosty Pavla Jenšovského mohlo na rekonstrukci plaveckého bazénu a jeho zázemí spolupodílet částkou v rozmezí šedesáti až sedmdesáti milionu korun z celkových odhadovaných sto padesáti milionů korun bez DPH.

Kromě rekonstrukce plaveckého bazénu chce také město Rakovník v příštím roce nechat zateplit budovy Mateřské školy Šamotka, Domu dětí a mládeže Rakovník a i budovu Odboru dopravy Městského úřadu Rakovník. Náklady by měly v tomto případě přesáhnout částku deset milionů korun, jak ovšem zaznělo na posledním zasedání rakovnických zastupitelů, více než třetinu zmiňované finanční částky by měly pokrýt dotace.