Právě místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš už na podzim začal vést jednání týkající se zkrášlení okolí kostela svatého Jiljí s vlastníkem, což je církev. Toto místo patří podle pověstí k tomu nejstaršímu, co se osídlení rakovnického údolí týče. Jenže. Místo důstojného prostředí jsou zde letité nálety, černá stavba, odhozené odpadky, hřbitov zarostlý trávou.

„Členství ve sdružení je výhodné v tom, že budeme moci čerpat více a snadněji peníze na celkovou rekonstrukci i této lokality, která si rozhodně zasluhuje naši pozornost. Všichni nakonec víte, jak to zde vypadá. Samozřejmě se bude členství týkat i dalších projektů, které bude město postupně připravovat na obnovu historických památek," nechal se slyšet ještě před hlasováním místostarosta Miroslav Samaš.

Členství ve sdružení by mělo stát městskou pokladnu zhruba dvacet tisíc korun.

„Pokud by se částka zvyšovala, není problém ze sdružení vystoupit. Členství v tomto sdružení nám umožní čerpat daleko více peněz na obnovu kulturních památek ve městě," reagoval na dotaz zastupitele Jiřího Ludačky, jenž se obával možného neustálého zvyšování členského poplatku, starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD).

Delegátem za město Rakovník byl současně se vstupem do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska zvolen místostarosta Miroslav Samaš. Ten v současné době také předsedá komisi, kterou se během podzimních měsíců rozhodla jako svůj iniciativní a poradní orgán zřídit rada města. Dalšími členy komise pak jsou Eva Volfová (jako zástupce Národ. památkového ústavu), Blanka Švarcová (zástupce krajského úřadu), Tomáš Kapsa a Aleš Záblocký.

Činností komise bude zpracování a realizace postupů podle Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky," informovala Andrea Strnadová, mluvčí rakovnické radnice

Na základě podaných žádostí o obnovu kulturních památek komise doporučuje orgánům města jejich zařazení do výše uvedeného programu a získání podpory ministerstvem kultury.

„O výši kvóty pro město a poskytnutí finanční podpory žadatelům rozhoduje právě dané ministerstvo. Významným činitelem pro rozhodovací proces tohoto orgánu je mimo jiné i složení komise, které musí odpovídat zásadám programu," doplnila informace mluvčí radnice Andrea Strnadová.

Oprava kostela

V současné době nemůže město Rakovník do zkrášlení lokality okolo kostela svatého Jiljí více investovat. Není totiž vlastníkem objektu. Ten vlastní církev. Místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš Rakovnickému deníku řekl, že v současné době vzniká na městě dopis, které bude adresovaný biskupství. Rakovničtí v něm chtějí poukázat na možné řešení vlastnických vztahů.

„V dopise bude také zmíněno, že objekt bychom rádi opravili a následně v něm udělali expozici o významu této lokality. Město zde již vyřešilo problém se střechou, který byl nejvážnějším.

„Církev má možnost nám budovy buď prodat, a nebo dlouhodobě pronajmout za symbolickou cenu. Jedná se o běžnou praxi v okrese Rakovník, kde několik významných objektů získaly obce do své péče a pomocí zájmových sdružení pak získaly peníze na obnovu těchto nemovitostí, které jsou kulturním dědictvím," řekl už dříve Rakovnickému deníku místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš.